Sydämellinen Laukaa
Etusivu
KuntaINFO
Yhteystiedot
Palvelut
  Asuminen
  Rakentaminen ja maankäyttö
  Ympäristö
  Tekniset palvelut
  Sosiaali ja terveys
  Varhaiskasvatus
  Koulutus
  Kirjasto
  Elinkeino
  Vapaa-aika
  Hallinto
  Hankinnat
  Muut palvelut
  Lomakkeet
  Maaseutupalvelut
Matkailu
Karttapalvelu
Päätöksenteko
Jyväskylän seutu
Kylät
Palaute
Sivukartta
Linkkejä tiedonhakuun
In English
Avoimet työpaikat (Kuntarekry)

Lomakkeet

Alla oleviin hakemuksiin / päätöksiin mahdollisesti liittyvät
maksut ja taksat.


Tonttihakemus
(pdf) täytettävä

Lupahakemuslomake (pdf) täytettävä
(Rakennus-,toimenpide-,purkamis-, ja maisematyölupa sekä ilmoitus)

Poikkeamislupahakemukset rakentamiseen (pdf)
(Poikkeamispäätöshakemus ja suunnittelutarveratkaisuhakemus)


Maa-aineslupahakemus 
(pdf)

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma (pdf)
(Maa-aineslupa hakemus)

Rakennuksen / rakennelman sijoittaminen lähelle kunnan omistaman maan rajaa (pdf) täytettävä

Johtojen sijoittaminen kunnan maalle (pdf) täytettävä

Suostumus rajan läheisyyteen rakentamiseen (pdf )

Asemapiirros ohje (pdf)

Ohjeita rakennusluvan hakemiseksi (pdf)

Ohje erityissuunnitelmien toimittamiseksi Laukaan kunnan rakennusvalvontaan

RH1, rakennushankeilmoitus (pdf 467 kt)

RH2, asuinhuoneistot (pdf 483 kt) 

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Naapurin kuuleminen rakennusluvassa (pdf)

Jätevesi rakennustapaselostus (pdf)

Työnjohtaja hakemus (pdf)

Suunnittelijoiden nimeäminen

Värityssuunnitelma (pdf)

Hakemus kiinteistön liittymisestä kunnan vesi- ja viemärilaitokseen (pdf)

Maa- ja järvilämpöhakemuksen liite  (pdf)

Ympäristöopas 2013

 

 

23.5.2016 MKRakentaminen ja maankäyttö
  Ajankohtaista
  Lautakunta ja osasto
  Toimisto
  Tontit ja maaomaisuus
  Rakentaminen
  Kartat ja mittaus
  Kaavoitus ja maapolitiikka
  Lomakkeet
  Maksut ja taksat
  Lainsäädäntö
  Rakenteellinen turvallisuus
  Ympäristötaidetta Jyväskyläntien kiertoliittymiin


© Laukaan kunta 2005 - 2016 Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa Design by AtMentor