Sydämellinen Laukaa
Etusivu
KuntaINFO
Yhteystiedot
Palvelut
  Asuminen
  Rakentaminen ja maankäyttö
  Ympäristö
  Tekniset palvelut
  Sosiaali ja terveys
      Terveys
      Sosiaali
      Vanhusten palvelut
      Palvelumaksut
      Maksukatto
      Palveluseteli
      Lasten ja nuorten palveluverkko
  Päivähoitopalvelut
  Koulutus
  Kirjasto
  Elinkeino
  Vapaa-aika
  Hallinto
  Hankinnat
  Muut palvelut
  Lomakkeet
  Maaseutupalvelut
Matkailu
Karttapalvelu
Päätöksenteko
Jyväskylän seutu
Kylät
Palaute
Sivukartta
Linkkejä tiedonhakuun
Nuorten Vatti
In English
Tietopaketti
Avoimet työpaikat (Kuntarekry)

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamista. Omaishoidon tuen keskeiset tavoitteet ovat pysyväisluonteisen laitoshoidon välttäminen tai siirtäminen ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta kotiutumisen tukeminen.

Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta ja hoitoa sekä huolenpitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuki myönnetään talousarvion puitteissa ja päätökset ovat voimassa toistaiseksi.

Tiedustelut: osastonhoitaja Eva-Kaisa Niemistö puh. 014 267 8811. Puhelinaika klo 8.00 - 9.00.

Omaishoidon tuen hakemus (word-lomake)

Hakemukseen on liitettävä suostumuslomake mikäli sitä ei ole tehty muussa yhteydessä.

Hakemusten palautus osoitteella:

Laukaan kunta
Kotihoitotoimisto
PL 6
41341  LAUKAAAlle 18-vuotiaiden lasten sekä kehitysvammaisten osalta tiedustelut palveluohjaaja Sari Muli puh. 014 267 8042.
Omaishoidon tuen hakemus, alle 18 v. 
Omaishoidon tuen hakemus, (kehitysvammaiset) yli 18 v.Omaishoidon tuen myöntämisperusteet
(pdf) 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen hoitoisuusluokat sekä summat 1.1.2015 alkaen:

Hoitoisuusluokka 1 / hoitopalkkio 385 euroa/kk
Hoitoisuusluokka 2 / hoitopalkkio 586 euroa/kk
Lyhytaikainen omaishoidon tuki / hoitopalkkio 909 euroa/kk

Omaishoitajan lakisääteinen vapaa

Omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitotyöhön ympärivuorokautisesti  tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle järjestetyistä palveluista peritään 11,30 € päivältä.

 

Sivu päivitetty 16.1.2015/skVanhusten palvelut
  Tukipalvelut
  Kotihoito
  Omaishoidontuki
  Perhehoito
  Päivätoiminta
  Palveluasuminen
  Hoivapalvelut


© Laukaan kunta 2005 - 2015 Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa Design by AtMentor