Sydämellinen Laukaa
Etusivu
KuntaINFO
Yhteystiedot
Palvelut
  Asuminen
  Rakentaminen ja maankäyttö
  Ympäristö
  Tekniset palvelut
  Sosiaali ja terveys
      Terveys
      Sosiaali
      Vanhusten palvelut
      Palvelumaksut
      Maksukatto
      Palveluseteli
      Lasten ja nuorten palveluverkko
  Varhaiskasvatus
  Koulutus
  Kirjasto
  Elinkeino
  Vapaa-aika
  Hallinto
  Hankinnat
  Muut palvelut
  Lomakkeet
  Maaseutupalvelut
Matkailu
Karttapalvelu
Päätöksenteko
Jyväskylän seutu
Kylät
Palaute
Sivukartta
Linkkejä tiedonhakuun
In English
Avoimet työpaikat (Kuntarekry)

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamista. Omaishoidon tuen keskeiset tavoitteet ovat pysyväisluonteisen laitoshoidon välttäminen tai siirtäminen ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta kotiutumisen tukeminen.

Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta ja hoitoa sekä huolenpitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuki myönnetään talousarvion puitteissa ja päätökset ovat voimassa toistaiseksi.

Tiedustelut: osastonhoitaja Eva-Kaisa Niemistö puh. 050 3390 490. Puhelinaika klo 8.00 - 11.30.

Omaishoidon tuen hakemus (word-lomake, voi täyttää koneella ja sitten tulostaa ja allekirjoittaa)
Omaishoidon tuen hakemus (pdf-lomake, tulostetaan ja täytetään paperilla)

Hakemukseen on liitettävä suostumuslomake mikäli sitä ei ole tehty muussa yhteydessä.

Hakemusten palautus osoitteella:

Laukaan kunta
Kotihoitotoimisto
PL 6
41341  LAUKAA


Alle 18-vuotiaiden lasten sekä kehitysvammaisten osalta tiedustelut palveluohjaaja Sari Muli puh. 014 267 8042.
Omaishoidon tuen hakemus, alle 18 v. 
Omaishoidon tuen hakemus, (kehitysvammaiset) yli 18 v.


Omaishoidon tuen myöntämisperusteet
(pdf) 1.1.2016 alkaen

Omaishoidon tuen hoitoisuusluokat sekä summat 1.1.2016 alkaen:

Hoitoisuusluokka 1 / hoitopalkkio 387,81 euroa/kk
Hoitoisuusluokka 2 / hoitopalkkio 590,28 euroa/kk
Lyhytaikainen omaishoidon tuki / hoitopalkkio 915,64 euroa/kk

Omaishoitajan lakisääteinen vapaa

Omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitotyöhön ympärivuorokautisesti  tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle järjestetyistä palveluista peritään 11,50 € päivältä.


SPR:n nettisivuilla on tietoa omaishoitajien juttuluurista

 

Sivu päivitetty 2.2.2016/skVanhusten palvelut
  Tukipalvelut
  Kotihoito
  Omaishoidontuki
  Perhehoito
  Päivätoiminta
  Palveluasuminen
  Hoivapalvelut


© Laukaan kunta 2005 - 2016 Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa Design by AtMentor