Lievestuoreen päiväkoti

Lievestuoreen päiväkoti valmistui keväällä 2012. Tilat suunniteltiin 85:lle päiväkotilaiselle.
Hanke toteutettiin poikkeuksellisesti osaurakka- mallilla.

Pääsuunnittelija Juhani Puukka, Insar Oy
Osaurakka- mallin vastaava työnjohtaja Veli- Matti Hokkanen, PTS Oy