Talonrakennusinvestoinnit

Tilapalvelun rakennuttamisen ja kunnossapidon yksiköt toteuttavat vuosittain talousarvion mukaisesti hankesuunnittelua, uudisrakentamista, peruskorjauksia sekä energiainvestointeja.

Investoinnit 2021

  • Vihtavuoren koulukeskus
  • Kirkonkylän Koulunmäen koulukeskus
  • Koulujen piha-alueiden kunnostus
  • Koulunmäki, muutostyöt
  • Energiainvestoinnit

Hankesuunnitteluvaiheessa

Uuden Kuntalan hankesuunnittelutyö etenee.

Hankkeen tavoitteet jakautuu kunnan toimitilatarpeiden ja taajamakuvallisten tarpeiden teemoihin.

Parhaillaan tutkimme selvitysvaiheeseen valittujen rakennuspaikkavaihtoehtojen, hankemuotojen sekä rahoitusmallien vaihtoehtoja. Keskitymme tilojen tehokkuuteen, uusien työskentelytapojen suhdetta toimitilojen arkkitehtuuriin ja näiden vaikutusta kustannuksiin.

Uuden Kuntalan rakennuspaikka tullaan valitsemaan niin, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla seutu- ja taajamakuvallisia tavoitteita. Rakennuspaikka voi avata mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimitilojen toteuttamiseen, asuntotuotantoon tai elinkeinoelämän toimitilarakentamiseen.

Uudessa Kuntalassa tulemme tarjoamaan kuntalaisille sekä Laukaan kunnan työntekijöille turvalliset sekä terveelliset tilat asiointiin ja työskentelyyn.

Suunnitteluvaiheessa

Lisätietoja

Jani Veikkolainen

Tilapalvelupäällikkö

0400 345 735

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi