Kirkonkylän maankäyttösuunnitelmat

Kirkonkylän vireillä olevat asemakaavat

Asemakaavan muutoskohde sijaitsee Laukaan kirkonkylällä Sydän Laukaan ja Kirkonkylän koulujen ympäristössä. Kaavamuutos koskee kortteleita 53 ja 54 sekä niihin liittyviä autopaikka- ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita. Suunnittelun tavoitteena on tarkastella koulujen ja urheilukentän ympäristön kulkuyhteyksiä ja pysäköintijärjestelyjä. Alustava suunnittelualueen laajuus on noin 9 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 10.1.-26.1.2019

Suunnittelualue sijaitsee Laukaan kirkonkylän keskusta-alueella Jyväskyläntien ja Arwidssonintien välisellä korttelialueella, jossa sijaitsee mm. Virastosydän, Nesteen kylmäasema sekä liikerakennuksia. Asemakaavan muutoksella tutkitaan Virastosydämen korttelialueen laajentamista, yleisentien rajauksen tarkistamista sekä kevyenliikenteenväylän sijoittumista. Tavoitteena on selvittää ja tutkia uuden hallintorakennuksen sijoittamista korttelin 70 alueelle.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 11.6. – 26.6.2020

Suunnittelualue sijaitsee Laukaan kirkonkylän taajamassa, Vuojärven ranta-alueella. Kaavamuutosalue käsittää korttelin 955 tontit 4 ja 5. Kaavamuutoksessa tarkastellaan mm. suunnittelualueen käyttötarkoitusta ja rakennusoikeuden määrää. Alueen pinta-ala on noin 0,81 ha

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 24.6.-9.7.2021


Kirkonkylän hyväksytyt ja lainvoimaiset asemakaavat

Ajantasaiset lainvoimaiset asemakaavat ja niihin liittyvät kaavamerkinnät löytyvät Laukaan kunnan karttapalvelusta

Karttapalvelu

Kirkonkylän muut hankkeet

Satama ja siihen liittyvä puistoalue sijoittuu tiiviisti taajaman ydinkeskustan kaakkoiskulmaan ollen keskusta-alueen suurin yhtenäinen puistomaisesti hoidettu lähivirkistysalue. Aluetta käyttää monin eri tavoin mm. lähialueen asukkaat, muut kuntalaiset ja toimijat, veneilijät ja matkailijat.

Laukaan satama tarjoaa tällä hetkellä hyvät B1 -luokan Sinilippu -sataman palvelut. Laituripaikkoja on noin 110 ja soutuvenepaikkoja 20. Laukaan kunnan omistamassa satamarakennuksessa toimii vuokralla yksityinen toiminnanharjoittaja, joka tarjoaa mm. ravintolapalveluja. Veneilijöiden palveluina on mm. polttoaineenjakelu, sauna, jätehuolto, saniteettitilat ym. Satamassa järjestetään kesäaikaan myös erilaisia tapahtumia.

Kehityssuunnitelma

Laukaan kehitysyhtiö Oy ja Laukaan kunta laativat yhteistyössä FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n kanssa sataman ja satamapuiston kehittämissuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena oli laatia toteuttamiskelpoinen, MasterPlan tasoin yleissuunnitelma, joka toimii alueen jatkosuunnittelun pohjana. Suunnitelmassa tavoiteltiin ratkaisuja satamapuiston toiminnan kehittämiseksi ja alueen elävöittämiseksi siten, että alueella olisi mahdollista toteuttaa erilaisia toimintoja ympäri vuoden. Suunnitelmassa tutkittiin myös sataman uudisrakennusta konseptisuunnitelman tasolla.

Laukaan kirkonkylän sataman kehittämissuunnitelma 2017

Tekninen palvelualue jatkokehitti sataman Masterplaania ja tarkensi suunnittelutasoa toteuttamissuunnitelmaksi.

Laukaan sataman jatkokehittäminen 2021

Lisää sataman palveluista

Laukaan kirkonkylän keskusta on muodostunut nopeasti pienestä maaseutupitäjän taajamasta kasvavan ja kehittyvän kunnan hallinnon ja palvelujen keskukseksi. Nopeasta kasvusta on seurannut hajanainen, hieman sekava ja rakennuskannaltaan epäyhtenevä taajamakuva, joka kaipaa selkeyttämistä ja samalla profiilin nostoa.

Keskustan kehittämissuunnitelman tavoitteena oli tehdä kokonaisvaltainen ja pitkän aikavälin suunnitelma keskusta-alueen kehittämiseksi. Suunnitelmalla tavoiteltiin taajamakuvallisesti yhtenäistä, houkuttelevaa ja viihtyisää kaupan ja asumisen ympäristöä, jossa on huomioitu erityisesti elinkeinoelämän näkökulma. Suunnitelma toimii tausta-aineistona keskustan yleis- ja asemakaavoja laadittaessa sekä muissa keskusta-alueelle tehtävissä kehittämistoimenpiteissä.

Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelma .pdf
Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelman kartta .pdf

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Outi Toikkanen

Kaavasuunnittelija

050 568 7206

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi