Rakennemalli Viuhka

Laukaan kunnan alueelle on laadittu koko kunnan kattava maankäytön rakennemalli Viuhka. Malli on hyväksytty kunnanvaltuustossa joulukuussa 2015. Rakennemallilla muodostetaan Laukaan kunnan hallitun kasvun mahdollistava maankäytön kehittämisen raami ja esitetään painopistealueet tulevalle maankäytön suunnittelulle, kaavoitukselle sekä muulle kehittämiselle. Rakennemallin tavoitevuosi on 2040.


Rakennemallin päivittäminen on käynnistetty keväällä 2023

Päivitystyö on edennyt luonnosvaiheeseen ja uudistettu rakennemalli on nimeltään Liekki. Luonnosaineistosta voi jättää kommentit 22.12.2023 mennessä osoitteeseen kirjaus@laukaa.fi. Kommentit huomioidaan, kun aineisto valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn. Tavoitteena on, että asia on valtuuston päätettävänä  vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessa.

Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliluonnos,

Liekki

Lisätietoja rakennemalliluonnoksesta saa
kimmo.vahajylkka@sweco.fi
mari.holmstedt@laukaa.fi


Laukaan kunnan maankäytön voimassa oleva rakennemalli,

Viuhka

Lisätietoja

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi