Vihtavuoren maankäyttösuunnitelmat

Vihtavuoren vireillä olevat asemakaavat

Kuhankosken asemakaava-alue sijaitsee Iso-Kuhajärven ja Kanavareitin välisellä kannaksella käsittäen entisen Bovalliuksen ammattiopiston ja Puustellin työkylän alueen ympäristöineen. Suunnittelun tavoitteena on kehittä aluetta asumiseen sekä nykyisten rakennusten uudiskäyttöä huomioiden alueelle sijoittuvan rakennuskannan kulttuuriympäristöarvot sekä maisema- ja luontoarvot. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 50 ha.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018

Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.2.-15.3.2021

kaavakartta_luonnos
kaavaselostus_luonnos

Suunnittelualue käsittää seututien 637 alueen sekä siihen liittyvät Vihtavuorentien, Hermannintien ja Haavistontien liittymäalueet. Tavoitteena on muuttaa voimassa olevia asemakaavoja sekä laajentaa asemakaava-aluetta vastaamaan alueelle laadittavaa tiesuunnitelmaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 11.2.-26.2.2021

Suunnittelualue sijaitsee Vihtavuoren taajamassa ja siihen kuuluvat kortteleiden 29, 31, 33 ja 34 alueet Nitraajantien ja Kaivokadun ympäristössä Vihtavuorentien ja Vihtarinteentien välisellä alueella, sekä niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet. Alueen laajuus on noin 3,9 ha. Suunnittelualueelle sijoittuu omakoti ja rivitaloasutusta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkastaa kaavallisesti alueen kulkuyhteyksiä sekä tehdä tarkistuksia korttelialueiden rajauksiin.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018


Vihtavuoren hyväksytyt suunnitelmat

Ajantasaiset lainvoimaiset asemakaavat ja niiden kaavamerkinnät löytyvät Laukaan kunnan karttapalvelusta

Karttapalvelu

Vihtavuoren muut hankkeet

Vihtavuoren pääkadun Haavistontien kehittämissuunnitelma valmistui 2020. Suunnitelma taustalla on Laukaan kunnan kuntastrategian sekä maankäytön rakennemallin antamat tavoitteet taajamien kehittämisestä ja monipuolisen asumisen vaihtoehdoista. Suunnitelman tavoitteena oli suunnitella taajaman pääkadun maankäytön, liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden sekä toimintojen osalta.

Suunnitteluprosessin aikana osallistettiin kuntalaisia ja toimijoita web-pohjaisella tavoitekyselyllä ja palautekyselyllä.

Kehittämissuunnitelmalla ei ole juridisesti vahva asiakirja, kuten esim. asemakaava on, ja siten se ei ole sellaisenaan toteutettavissa. Suunnitelma toimii enemmän jatkosuunnittelun pohjana ja visiona. Jatkosuunnittelu tapahtuu mm. katusuunnitelmien ja asemakaavamuutosten kautta, jotka ovat myös osallistavia suunnitteluprosesseja.

Suunnitelmaraportti ja suunnitelmakartta
Palautekyselyn yhteenveto

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Outi Toikkanen

Kaavasuunnittelija

050 568 7206

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi