Jokiniementien Neulanen –kumppanuushaku 1.–28.2.2023

Tule modernin asuntorakentamisen kumppaniksi

Laukaan kunta on käynnistänyt asemakaavamuutoksen Laukaan kirkonkylän keskustassa sijaitsevaan tonttiin osoitteessa Jokiniementie 9 (Jokiniementien Neulanen). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4500 m². Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontille nykyistä tehokkaampaa ja modernia asuntorakentamista. Etsimme nyt kumppania asemakaavatyön loppuun saattamiseksi ja kaavamuutoksen mukaisen rakentamisen toteuttamiseksi.

Hakuaika on 1. – 28.2.2023. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa tiistaihin 28.2.2023 klo 15.00 mennessä.

Esitteestä saat tarkemmat tiedot hankkeesta ja menettelystä sekä ohjeet hakemiseen:

Lataa kaikki suunnittelun lähtötiedot (sisältää dwg-tiedoston) tästä linkistä.

Uudenlaisia asuntoja Laukaan keskustaan

Laukaan kunnan tavoitteena on, että suunnittelualueelle toteutetaan arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkeatasoinen asumisen ratkaisu, joka osaltaan edistää monipuolisia ja viihtyisiä asumisen vaihtoehtoja Laukaan keskustassa. Toteutuksella tavoitellaan myös taajamakuvan parantamista ja tehokkaampaa, tiivistävää rakentamista. Kohde soveltuu esimerkiksi kaupunkipientaloille tai pari-, rivi- tai luhtitalorakentamiseen. Jotta rakentaminen olisi tehokasta, tulisi se toteuttaa vähintään kaksikerroksisena.

Asemakaavaluonnos laaditaan valitun kumppanin laatimien viitesuunnitelmien pohjalta. Kaavaluonnos on tarkoitus valmistella ja asettaa nähtäville kesään 2023 mennessä. Luonnosvaiheessa saadut palautteet käydään läpi ja arvioidaan niiden aiheuttamat muutostarpeet. Jos muutostarpeita ilmenee, kumppani tekee tarvittavat muutokset viitesuunnitelmiin, jonka pohjalta kunta laatii kaavaehdotuksen ja asettaa sen nähtäville. Hyväksymisvaiheessa Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että asemakaavamuutos tulee voimaan kesään 2024 mennessä. Aikataulu täsmentyy kaavaprosessin edetessä.

Uudisrakentaminen alueella voi alkaa, kun uusi asemakaava on saanut lainvoiman ja kumppani on ostanut tontin kunnalta. Tontin myyntihinta muodostuu uuden asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta ja yksikköhinnasta 90 euroa/k-m².

Tontilla on 1960-luvulla rakennettu asuinrivitalo, jonka tyhjentyminen mahdollistaa kiinteistökehityksen ja keskustaajaman asuntotuotannon parantamisen. Rakennuksessa on ollut kuusi vuokrakäytössä ollutta asuntoa, joista viimeiset asukkaat muuttivat pois syksyllä 2022. Rakennuksen purkutyöt ovat käynnistyneet tammikuussa 2023 ja tontti tyhjenee kevättalven aikana.

Kiinteistöllä on valmiina sähkö-, vesihuolto- ja kaukolämpöliittymät, jotka siirtyvät kumppanille osana lopullista kauppaa.

Laukaan kirkonkylän keskusta on muodostunut nopeasti pienestä maaseutupitäjän taajamasta kasvavan ja kehittyvän kunnan hallinnon ja palvelujen keskukseksi. Keskusta on houkutteleva ja viihtyisä kaupan sekä asumisen ympäristö, jota kunta kehittää määrätietoisesti kohti tiiviimpää ja korkeatasoisempaa taajamaympäristöä.

Suunnittelualue sijaitsee kirkonkylän keskustan koillisosassa, aivan palveluiden vieressä, rajautuen pohjoispuoleltaan koulunmäen kampusalueeseen ja kirkon ympäristöön. Kohde sijaitsee mäntyisässä maisemassa ja kadun toiselta puolelta avautuu näkymä viihtyisään puistikkoon lampineen ja suihkulähteineen.

Etäisyyksiä

 • Kirkonkylän päiväkoti 0,1 km
 • Kirkonkylän koulu (alakoulu) 0,1 km
 • Sydän-Laukaan koulu (yläkoulu ja lukio) 0,4 km
 • Kioski 0,3 km
 • Kauppa ja muut Laukaan keskustan palvelut 0,5 km
 • Yksityinen päiväkoti Sävelmaa 0,6 km
 • Laukaan kirkko 0,2 km
 • Suunnitteluprosessi on tehokkaampi, kun kaava- ja rakennussuunnitelmia voidaan valmistella yhtä aikaa.
 • Vältetään mahdolliset muutostarpeet, kun kaavoitus ja rakennussuunnittelu tapahtuvat samanaikaisesti.
 • Kunta päättää kaavamuutoksen sisällöstä, mutta tavoitteet ovat yhteisesti sovittuja.
 • Mahdollisuus kiinnittää huomiota kustannuksiin ja niiden hallintaan.
 • Kaavaprosessin aikana voidaan ennakoida ja ratkoa rakennussuunnitteluvaiheiden ongelmia (esim. rakennuslupavaiheessa neuvottelut rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen kanssa on jo osaksi tehty).
 • Eri osapuolet sitoutuvat asemakaavan toteuttamiseen aikaisemmassa vaiheessa.
 • Kunta ja yhteistyökumppani sparraavat toisiaan esim. tuomalla uusia ajatuksia asuinalue- tai rakennussuunnitteluun.

 

Lisätietoja

Kumppanuushaku:

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Asemakaavoitus:

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Kehittämisen ja parantamisen palvelua

Tavoitteemme on rakentaa asuikkaillemme parasta mahdollista arkea. Liekkiä Laukaaseen – kuntastrategia vuoteen 2030.

Tutustu