Hyvinvointi Laukaassa

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä, minkä myötä kuntastrategia sisältää keskeiset suunnitteluvelvoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, mukaan lukien ennaltaehkäisevän päihdetyön. (Kuntalaki 410/2015).

Kunta seuraa asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia, sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle laaditaan kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010).

Kunnanvaltuusto vastaa päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Valtuusto ohjaa eri toimialat ottamaan hyvinvointi- ja terveysnäkökulmat huomioon omassa toiminnassaan. Kunnanvaltuuston tehtävänä on myös varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta ja vastuista sovitaan selkeästi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen osallistuvat kaikki kunnan eri toimialat. Kunnan johtoryhmä koordinoi toimintaa ja varmistaa ohjauksen ja resurssit.

Monialainen hyvinvointiryhmä, johon kuuluu eri hallinnonalojen edustajia, vastaa käytännön toiminnan toteutuksesta eri toimialoilla.

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla ja yhteistyössä, mikä parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Yhteistyötä tarvitaan myös kunnan ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi järjestöt, seurakunnat, yritykset ja alueelliset toimijat kuten oppilaitokset, sairaanhoitopiirit, osaamiskeskukset ja maakuntaliitot ovat tärkeitä hyvinvointityön yhteistyökumppaneita.

Hyvinvointi – vinkkilinkkejä:

Laukaan kunnanvaltuusto on 28.10.2019 hyväksynyt hyvinvointisuunnitelman vuosille 2019-2021 ja 26.4.2021 laajan hyvinvointikertomuksen osa I 2021 – 2024.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät kehittämishankkeet, joissa Laukaan kunta on osallisena

Lisätietoja:

Heli Lerkkanen

Valvontakoordinaattori

050 597 5728

Kuntala, Laukaantie 14, PL 6
41341 , LAUKAA

etunimi.sukunimi@laukaa.fi