Hyvinvointihankkeet

Laukaan kunta on mukana seuraavissa hyvinvointia ja terveyttä edistävissä hankkeissa. Hankelistassa on sekä käöynniss äolevia että päättyneitä hankkeita.

Loppuneet hankkeet

  • Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen –hanke 2019-2021
  • Ruokakunta – Yhdessä kohti ruokailoa ja terveyttä, 2019 -2021, Itä-Suomen yliopisto
  • ”Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla” 2019-2021
  • Verko – Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden paikka lapsi- ja perhepalveluissa -hanke 2019-2021
  • Työkykyohjelma-hanke; Meijän kyvyt käyttöön 2020-2022
  • Meijän mielestä arvokas hanke 2020-2022