Arviointitiimi

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi

Arviointiimissä käsitellään lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset sekä lastensuojeluilmoitukset. Ilmoituksen saavuttua sosiaalitoimessa aloitetaan palvelutarpeen arviointi.

Mitä on palvelutarpeen arviointi?

Palvelutarpeen arvioinnin aikana selvitetään vanhempien kanssa yhteistyössä perheen kokonaistilannetta. Tämä tehdään kuulemalla vanhempien ja lapsen näkemyksiä lapsen tilanteesta ja perheen arjesta. Toisinaan arvioinnin tueksi tarvitaan myös lapsen elämässä mukana olevien tahojen, kuten päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon toimijoiden näkemys lapsen tilanteesta.

Palvelutarpeen arviointi tehdään tarvittavassa laajuudessa ja sen kesto on lain perusteella enintään kolme kuukautta.

Ennen palvelutarpeen arvioinnin päättymistä tehdään päätös asiakkuuden jatkumisesta tai sen päättymisestä sosiaalitoimessa. Tarvittaessa suunnitellaan perheen kanssa yhteistyössä heille sopivat sosiaalihuollon palvelut. Ensisijaisesti perheen tarvitsemat palvelut pyritään järjestämään sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä, vaan perhe tarvitsee vahvempaa tukea, aloitetaan lastensuojelun asiakkuus.  

 Mikäli perheen tilanne ei palvelutarpeen arvioinnin perusteella edellytä sosiaalihuollon asiakkuutta, voidaan perhettä kuitenkin tarvittaessa ohjata muiden palveluiden piiriin.

Lisätietoja

Sari Memrik

sosiaaliohjaaja

040 673 8193

Sosiaalitoimisto, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Anu Pöllänen

sosiaaliohjaaja

040 182 6762

Sosiaalitoimisto, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Mari Pelkonen

sosiaalityöntekijä

040 566 7584

Sosiaalitoimisto, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Marja-Liisa Kauppinen

Johtava sosiaalityöntekijä

050 438 7549

Sosiaalitoimisto, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi