Lapsen elatusturva

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vanhemmat vastaavat yhdessä kykynsä mukaan. Vanhempi voidaan velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua, jos hän ei muulla tavalla huolehdi lapsen elatuksesta, lapsi ei asu pysyvästi hänen luonaan tai lapsi asuu vuorotellen hänen ja toisen vanhempansa tai muun huoltajansa luona. Elatusapu voidaan vahvistaa sopimuksella tai oikeuden päätöksellä.

Vanhemmilla on oikeus sopia elatussopimuksen sisällöstä. Sovittavan elatusavun tulee kuitenkin olla riittävä lapsen elatukseen ja sen tulee vastata vanhempien maksukykyä. Elatusavun määrittelyssä on mahdollista käyttää apuna oikeusministeriön ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohjeistuksen mukaan tehtävässä elatusapulaskelmassa lapsen laskennalliset menot jaetaan vanhemmille heidän maksuvaransa perusteella. Jos vanhemmat haluavat sopia elatusavusta vuoroasumistilanteessa, elatusapulaskuri ei ole sellaisenaan soveltuva näihin tilanteisiin.

Elatusapua koskevaa sopimusta tai oikeuden päätöstä voidaan myöhemmin muuttaa, jos elatusavun määrään vaikuttavissa olosuhteissa tulee oleellisia pitkäkestoisia muutoksia. Elatusavun tarkistaminen sopimusteitse edellyttää kummankin vanhemman suostumusta tarkistukseen.

Elatusavut ja elatustuki ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee vuosittain joulukuussa kuntainfon elatusapujen ja elatustuen sekä elatusapuohjeen rahamäärien lakisääteisistä indeksitarkistuksista.

Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista.

Sopimuksella tai oikeuden päätöksellä vahvistettu elatusapu/koulutusavustus on täytäntöönpanokelpoinen. Mikäli vanhempi ei maksa hänelle vahvistettua elatusapua, alaikäisen lapsen edustaja voi hakea sitä maksettavaksi elatustukena Kelan kautta tai ulosottoteitse, jolloin elatusapu siirtyy perintään. Maksamatonta vahvistettua koulutusavustusta voi hakea perittäväksi suoraan ulosottoteitse.. 

Lisätietoja
Asta Taavitsainen

Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä

050 315 3322

Sosiaalitoimisto, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi