Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi

Perhetyö

Perhetyö tukee vanhemmuutta, ohjaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa, ohjaa kodin arjen ja arkirutiinen hallintaan, vahvistaa perheen toimintakykyä ja tukee perheen vuorovaikutustaitoja sekä sosiaalisen verkoston laajentamista.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu lapsiperheille. Perhetyön tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Varhaisen tuen perhetyö tukee perhettä elämänmuutos-, ongelma- ja kriisitilanteissa neuvonnan ja ohjauksen kautta. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona sekä perustuu perheen omaan toiveeseen tuen tarpeesta. Perhettä autetaan kokonaisuutena, mutta myös perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin vastataan. Palvelu on perheelle maksutonta.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on mm.

 • vanhemmuuden tukemista
 • lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamista
 • tukea kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
 • tukea erilaisissa elämän kriisilanteissa
 • perheen vuorovaikutustaitojen tukemista
 • tukea sosiaalisten verkostojen laajentamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn
 • tukea kun perheessä on erityisentuen tarpeessa oleva nuori/lapsi

Lisätietoja palvelusta

Sosiaaliohjaajat
Sari Memrik 0406738193
Kaisa Reinikka 0406375541

 

 

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehtävää suunnitelmallista työtä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi, hyvinvoinnin edistämiseksi sekä muutoksen aikaansaamiseksi. Lisäksi tehostettu perhetyö voi olla kuntouttava tukimuoto tai tuki kriisitilanteeseen. Yhdessä perheen kanssa etsitään erilaisia tapoja toimia, jotka edistävät lapsen turvallista kasvua ja kehitystä sekä lisäävät perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta. Tehostettua perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen verkostojen kanssa. Työskentely on määräaikaista ja tapahtuu pääasiassa perheen kotona. Lastensuojelun tehostettu perhetyö käynnistyy lasten asioista vastaavan sosiaalityöntekijän päätöksellä. Tämän jälkeen perhetyö aloitetaan laatimalla suunnitelma yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa, jossa sovitaan työskentelyn tavoitteista ja sisällöstä.

Avoperhekuntoutus on intensiivistä, lyhytkestoista ja kuntouttavaa työskentelyä koko perheelle. Avoperhekuntoutuksessa työskennellään tiiviisti perheen arkiympäristöissä, kohti yhdessä laadittuja tavoitteita. Tarkoituksena on saada pysyvä muutos esimerkiksi perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen, vanhemmuuden ja perheen omien voimavarojen vahvistamiseen. Avoperhekuntoutus on osa lastensuojelun työskentelyä ja oikea-aikaisena voi ehkäistä kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskiä tai tukea kotiutusta sijoituksen jälkeen.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on säännöllistä apua lapsiperheiden äkilliseen tarpeeseen tai arjessa selviytymiseen. Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksuperusteiden mukainen maksu perheen koon ja tulojen perusteella. Säännöllinen kotipalvelu myönnetään määräajaksi.

 • raskaus tai synnytys
 • lapsen pitkäaikainen sairaus
 • vanhemman yllättävä, äkillinen sairaus
 • välttämätön asiointi esim. sairaala tai terapiakäynti
 • äkillinen kriisi perheessä
 • perheen arkirutiinien sujuvuuden vahvistaminen
 • monikkoperhe ts. perheeseen syntyy kaksi tai useampi lapsi
 • pitkäkestoinen päivittäinen lastenhoito
 • pelkkä siivous
 • lapsen äkillinen sairaus, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • kotona tehtävä etätyö, opiskelu ja harrastukset
 • henkilökohtaisen avustajan tarve

Yksittäiseen kotipalvelun tarpeeseen voi saada tilapäistä kotipalvelua. Palvelun voi saada kunnan tuottamana tai palvelusetelillä tuotettuna. Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksuperusteiden mukainen maksu perheen koon ja tulojen perusteella

Kunnan tuottamana palvelu maksaa 10 euroa/tunti.

Palvelusetelillä tuotettaessa asiakas maksaa palveluntuottajan laskuttaman tuntihinnan ja palvelusetelin erotuksen. Palvelusetelin arvo on 25 euroa/tunti.

 

 

 

Kotipalvelua tilataan arkisin klo 12.00-12.30

Outi Kapustamäki puh. 040 8345345
Juho Hytönen puh. 040 8456 897

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelituottajat

Palveluntuottajaksi hakeminen

Palvelun tuottajiksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät palveluntuottajat ilman kilpailutusta. Palvelujen tuottajaksi voi hakea jatkuvasti.

Muut palvelut

Ammatillinen tukihenkilötyö on joko sosiaalihuoltolain mukainen tai lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Palveluun ohjaudutaan sosiaalityöntekijän kautta ja se on maksutonta ja määräaikaista. Ammatillinen tukihenkilötyön lähtökohtana on auttaa ja tukea lasta tai nuorta sekä hänen vanhempiaan elämän muutostilanteissa.

Lisätietoja

Outi Kapustamäki

Perhetyöntekijä

040 834 5345

Perhetyö, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi