Perhesosiaalityö

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi

Lapsiperheiden perhesosiaalityö sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin sekä palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarvittavien palvelujen järjestämisen. Lapsiperheiden sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista muutostyöskentelyä yhdessä perheen kanssa. Perhesosiaalityön tarkoituksena on tukea ja ohjata asiakkaita tilanteissa, joissa arjen hallinta uhkaa vaarantua tai on vaarantunut.

Lisätietoja

Mari Peura

sosiaaliohjaaja

040 356 1551

Sosiaalitoimisto, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41341, Sosiaalipalvelut

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Pauliina Palovaara

sosiaalityöntekijä

040 844 7702

Sosiaalitoimisto, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Johanna Rossi

Vs. sosiaalityöntekijä

040 738 2456

Sosiaalitoimisto, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi