Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet. Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisia palveluita ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluita ja etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispolitiikan tavoitteena on vammaisen henkilön oikeus yhdenvertaiseen elämään muiden henkilöiden kanssa.

Ajankohtaista tietoa vammaispalveluista https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisille järjestetyillä palveluilla edistetään ihmisten osallisuutta, tuetaan asumista ja työhön osallistumista sekä turvataan heidän tarvitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa. Palvelut järjestetään kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona ja vammaispalvelulain tai –asetuksen perusteella.

Palveluihin hakeudutaan suoraan palveluyksiköiden kautta.

Sähköinen asiointi

Voit asioida vammaispalveluissa myös sähköisesti. Lisää tietoja sähköisestä asioinnista ja palvelujen hakemisesta löydät omapalvelun sivuilta. Paperiset hakemukset voit tulostaa kunkin palvelun omalta sivulta.

Puolesta asiointi

Laukaan sosiaali- ja vammaispalveluissa on mahdollisuus tehdä puolesta-asiointisopimus 12-17 -vuotiaiden tai yli 18-vuotiaan sähköisessä Omapalvelussa asiointia varten. Puolesta-asiointi on voimassa automaattisesti kaksi vuotta tai sopimuksessa merkityn ajan.
Palvelun käyttö edellyttää, että asiakas ja hänen puolestaan asioiva henkilö hyväksyvät, täyttävät ja allekirjoittavat tämän sopimuksen sekä toimittavat sen Laukaan sosiaalitoimeen tai vammaispalveluihin.

Palveluohjaus

Ensitietoa, neuvontaa ja tukea kehitysvammaisille kohdennetuista palveluista antaa palveluohjaaja. Hän koordinoi myös kuntoutussuunnitelmien tekemistä Kelalle.

Laatuportti – vaaratilanneilmoitus

Linkki Laatuportin sähköiseen vaaratilanneilmoitukseen:

https://portal.laatuportti.fi/fi/SSO/IP?oo=l7XwQoWp0MeSTlzvwW!2fw55IW79e5pA2ubEyKkjasaznq2VVoxfIEAUEbR!2bVnEj9B&ReturnUrl=~/fi/Reporting/PublicReport%3Ffs=true%26un=8

Tulostettava lomake, joka palautetaan osoitteella Laukaan kunta, Vanhus- ja vammaispalvelut, (Pelloskuja 3) PL 6, 41341 Laukaa:

PotilaanAsiakkaanLäheisen_vaaratilanneilmoitus

Vaaratapahtumien ja turvallisuuspoikkeamisen raportoinnin tarkoituksena on edistää asiakkaiden, potilaiden, työympäristön, toiminnan ja työntekijöiden turvallisuutta. Raportoinnin avulla parannetaan tietoisuutta turvallisuudesta ja tehdään vaaratilanteiden raportointi sekä niihin puuttuminen helpoksi. Vaaratapahtumailmoituksen käsittely tapahtuu hallitun prosessin mukaan ja jokainen vaihe tallentuu järjestelmään.

Vammaispalveluiden yhteyshenkilöt

Jenni Göös

Sosiaaliohjaaja

040 738 2457

Vammaispalvelu, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Susanna Arasalo

Sosiaaliohjaaja

040 572 3534

Vammaispalvelu, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Marjut Niskanen

Palveluohjaaja

040 550 3718

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Hanna Korpinen

Vammaispalveluohjaaja

040 726 5660

Pelloskuja 3
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anne Mari Koukka

Esihenkilö

0400 249 885

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Tiina Hellman

Omaishoidon asiakasohjaaja

050 339 0490

Vanhus- ja vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Satu Kokkonen

Vanhus- ja vammaispalvelun johtaja

0400 742 383

Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ajankohtaista

22.09.2022 | Vammaispalvelut
Laukaan vapaa-aikapalveluiden erityisryhmät
14.09.2022 | Liikunta, Vammaispalvelut, Vattipalsta
Erityisliikuntakortti
09.09.2022 | Vammaispalvelut
Vertaistukiryhmä erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille