Vammaispalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet. Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisia palveluita ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluita ja etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispolitiikan tavoitteena on vammaisen henkilön oikeus yhdenvertaiseen elämään muiden henkilöiden kanssa.

Ajankohtaista tietoa vammaispalveluista https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisille järjestetyillä palveluilla edistetään ihmisten osallisuutta, tuetaan asumista ja työhön osallistumista sekä turvataan heidän tarvitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa. Palvelut järjestetään kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona ja vammaispalvelulain tai –asetuksen perusteella.

Palveluihin hakeudutaan suoraan palveluyksiköiden kautta.

Palveluohjaus

Ensitietoa, neuvontaa ja tukea kehitysvammaisille kohdennetuista palveluista antaa palveluohjaaja. Hän koordinoi myös kuntoutussuunnitelmien tekemistä Kelalle.

Laatuportti – vaaratilanneilmoitus

Linkki Laatuportin sähköiseen vaaratilanneilmoitukseen:

https://portal.laatuportti.fi/fi/SSO/IP?oo=l7XwQoWp0MeSTlzvwW!2fw55IW79e5pA2ubEyKkjasaznq2VVoxfIEAUEbR!2bVnEj9B&ReturnUrl=~/fi/Reporting/PublicReport%3Ffs=true%26un=8

Tulostettava lomake, joka palautetaan osoitteella Laukaan kunta, Vanhus- ja vammaispalvelut, (Pelloskuja 3) PL 6, 41341 Laukaa:

PotilaanAsiakkaanLäheisen_vaaratilanneilmoitus

Vaaratapahtumien ja turvallisuuspoikkeamisen raportoinnin tarkoituksena on edistää asiakkaiden, potilaiden, työympäristön, toiminnan ja työntekijöiden turvallisuutta. Raportoinnin avulla parannetaan tietoisuutta turvallisuudesta ja tehdään vaaratilanteiden raportointi sekä niihin puuttuminen helpoksi. Vaaratapahtumailmoituksen käsittely tapahtuu hallitun prosessin mukaan ja jokainen vaihe tallentuu järjestelmään.

Vammaispalveluiden yhteyshenkilöt

Jenni Göös

Sosiaaliohjaaja

040 738 2457

Vammaispalvelu, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Susanna Arasalo

Sosiaaliohjaaja

040 572 3534

Vammaispalvelu, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Marjut Niskanen

Palveluohjaaja

040 550 3718

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Hanna Korpinen

Vammaispalveluohjaaja

040 726 5660

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Anne Mari Koukka

Esihenkilö

0400 249 885

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Tiina Hellman

Omaishoidon asiakasohjaaja

050 339 0490

Vanhus- ja vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Satu Kokkonen

Vanhus- ja vammaispalvelun johtaja

0400 742 383

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Ajankohtaista

05.01.2023 | Lapset ja nuoret, Liikunta, Vammaispalvelut, Vattipalsta
Vattipalsta 5.1.2023
02.01.2023 | Lapset ja nuoret, Liikunta, Vammaispalvelut
Vapaa-aikapalveluiden liikuntaryhmät jatkuvat 9.1.2023!
22.12.2022 | Hyvinvointi, Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Hyvinvointialueen asiakasmaksut, maksukatto ja laskutus