Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet. Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisia palveluita ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluita ja etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispolitiikan tavoitteena on vammaisen henkilön oikeus yhdenvertaiseen elämään muiden henkilöiden kanssa.

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisille järjestetyillä palveluilla edistetään ihmisten osallisuutta, tuetaan asumista ja työhön osallistumista sekä turvataan heidän tarvitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa. Palvelut järjestetään kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona ja vammaispalvelulain tai –asetuksen perusteella.

Palveluihin hakeudutaan suoraan palveluyksiköiden kautta.

Sähköinen asiointi

Voit asioida vammaispalveluissa myös sähköisesti. Lisää tietoja sähköisestä asioinnista ja palvelujen hakemisesta löydät omapalvelun sivuilta. Paperiset hakemukset voit tulostaa kunkin palvelun omalta sivulta.

Puolesta asiointi

Laukaan sosiaali- ja vammaispalveluissa on mahdollisuus tehdä puolesta-asiointisopimus 12-17 -vuotiaiden tai yli 18-vuotiaan sähköisessä Omapalvelussa asiointia varten. Puolesta-asiointi on voimassa automaattisesti kaksi vuotta tai sopimuksessa merkityn ajan.
Palvelun käyttö edellyttää, että asiakas ja hänen puolestaan asioiva henkilö hyväksyvät, täyttävät ja allekirjoittavat tämän sopimuksen sekä toimittavat sen Laukaan sosiaalitoimeen tai vammaispalveluihin.

Palveluohjaus

Ensitietoa, neuvontaa ja tukea kehitysvammaisille kohdennetuista palveluista antaa palveluohjaaja. Hän koordinoi myös kuntoutussuunnitelmien tekemistä Kelalle.

Vammaispalveluiden yhteyshenkilöt

Anita Myllymäki

Vs. Sosiaaliohjaaja

040 572 3534

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jenni Göös

Vs. Sosiaaliohjaaja

040 7328 457

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Marjut Niskanen

Palveluohjaaja

040 550 3718

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Hanna Tienhaara

Sosiaalityöntekijä

050 505 4894

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anna-Maria Laitinen

Vs. Vammaispalveluohjaaja

040 726 5660

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anne Mari Koukka

Palvelupäällikkö

0400 249 885

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Tiina Hellman

Omaishoidon asiakasohjaaja

050 339 0490

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ilmoitustaulu

15.06.2021 | Kunnanhallitus, Vammaispalvelut
Vammaisneuvostoon haetaan uusia jäseniä
18.05.2021 | Vammaispalvelut
Tiedote kuljetuspalvelun tilaamisen muutoksesta