Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua on järjestettävä sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,
joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Lisätietoja:

Anita Myllymäki

Vs. Sosiaaliohjaaja

040 572 3534

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi