Henkilökohtainen apu

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.” 

Henkilökohtaista apua on järjestettävä sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,
joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Ajankohtaista

05.01.2023 | Lapset ja nuoret, Liikunta, Vammaispalvelut, Vattipalsta
Vattipalsta 5.1.2023
02.01.2023 | Lapset ja nuoret, Liikunta, Vammaispalvelut
Vapaa-aikapalveluiden liikuntaryhmät jatkuvat 9.1.2023!
22.12.2022 | Hyvinvointi, Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Hyvinvointialueen asiakasmaksut, maksukatto ja laskutus