Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelu on kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle kuljetuspalveluja määrärahoista riippumatta, koska kuljetuspalveluun on vammaisella henkilöllä subjektiivinen oikeus.

Vammaispalveluasetuksen 4 §:n mukaan kuljetuspalveluihin ja niihin liittyvine saattajapalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen henkilön tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, jotka liittyvät mm.

  • työssä käymiseen
  • opiskeluun
  • asioimiseen
  • virkistymiseen

Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai naapurikuntiin suuntautuvat kuljetukset.

Kuljetuspalveluiden hakeminen

Voit hakea kuljetuspalveluita alla olevalla lomakkeella tai sähköisesti omapalvelun kautta. Linkki omapalveluun.

Lisätietoja kuljetuspalveluista

Lisätietoja kuljetuspalveluiden järjestämisestä Keski-Suomen alueella löydät alla olevista tiedostoista.

Yhteyshenkilö

Anita Myllymäki

Vs. Sosiaaliohjaaja

040 572 3534

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi