Kuljetuspalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.” 

Kuljetuspalvelu on kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle kuljetuspalveluja määrärahoista riippumatta, koska kuljetuspalveluun on vammaisella henkilöllä subjektiivinen oikeus.

Vammaispalveluasetuksen 4 §:n mukaan kuljetuspalveluihin ja niihin liittyvine saattajapalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen henkilön tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, jotka liittyvät mm.

  • työssä käymiseen
  • opiskeluun
  • asioimiseen
  • virkistymiseen

Lisätietoja kuljetuspalveluista

Lisätietoja kuljetuspalveluiden järjestämisestä Keski-Suomen alueella löydät alla olevista tiedostoista.

Ajankohtaista

05.01.2023 | Lapset ja nuoret, Liikunta, Vammaispalvelut, Vattipalsta
Vattipalsta 5.1.2023
02.01.2023 | Lapset ja nuoret, Liikunta, Vammaispalvelut
Vapaa-aikapalveluiden liikuntaryhmät jatkuvat 9.1.2023!
22.12.2022 | Hyvinvointi, Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Hyvinvointialueen asiakasmaksut, maksukatto ja laskutus