Asumispalvelut

Asumispalveluilla tarkoitetaan tuki- ja palveluasumista sekä erilaisia palvelu- ja tukitoimia joiden avulla mahdollistetaan vammaisen henkilön itsenäinen asuminen. Asumispalveluita voidaan järjestää mm. omassa kodissa, ryhmäkodissa, perhehoidossa tai muussa vammaiselle itselleen parhaiten soveltuvassa  paikassa.

Talo, pöytäryhmät syksyisellä takapihalla.
Saran asuntojen takapiha.

Palveluasumista voidaan järjestetää joko vammaispalvelulain tai kehitysvammalain perusteella.

Vaikeavammaiset

Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle, mikäli henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee välttämättä toisen ihmisen apua selviytäkseen päivittäisistä toiminnoistaan.

Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut sekä tukitoimet, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle.

Kehitysvammaiset

Asumispalveluita kehitysvammaisille henkilöille järjestetään kehitysvammalain peruteella eiryishuoltona, ellei niitä voida järjestää vammaispalvelulain nojalla.

 

Yhteyshenkilöt

 

Perhehoito:

Vammaispalveluiden palveluohjaaja

Marjut Niskanen puh. 040 5503 718

 

Kehitysvammaisten ostopalveluna toteutettu palveluasuminen:

vammaispalveluohjaaja

Hanna Korpinen puh. 040 7265 660

 

Kehitysvammaisten palveluasuminen kunnan yksiköissä:

Palvelupäällikkö

Anne Mari Koukka puh. 0400 249 885

 

Itsenäisen asumisen ohjaaja työskentelee itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten kodeissa. Itsenäisen asumisen ohjaajan tehtävänä on ohjata ja tukea asiakasta selviytymään mahdollisimman itsenäisesti omassa kodissaan.

Yhteyshenkilö

 

Kehitysvammaisten itsenäisen asumisen ohjaus:

Itsenäisen asumisen ohjaaja

Mari Palokangas puh. 0400 710 172

 

 

Laukaan kunnan asumisyksiköt kehitysvammaisille henkilöille

Niemen asuntojen piha.
Niemen asuntojen etupiha

Sarakuja 4, 41340 Laukaa

Saran asunnot on ympärivuorokautista tukea kehitysvammaisille tarjoava asumisyksikkö, jonka toiminta on aloitettu 1.10.2015.  Saran asunnot koostuu kolmesta asuntoryhmästä, A, B ja C. Kussakin asuntoryhmässä on asunnot viidelle asukkalle, sekä yhteistä oleskelu- ja ruokailutilaa. Yhteensä Saran asunnoilla on koti 15 kehitysvammaiselle henkilölle.

Saran asuntojen tärkeisiin arvoihin kuuluvat kodikkuus sekä kotiruoka. Kukin asukas saa sisustaa oman asuntonsa haluamallaan tavalla ja yhteisten tilojen kodikkuuteen on kiinnitetty huomiota sisutuksella. Saran asunnoilla pyritään elämään asukkaidensa näköistä arkea. Tärkeää on, että asukas tuntee olevansa kotonaan ja saa tehdä hänelle itselleen mieluisia asioita. Saran asuntojen arkeen kuuluu niin arjen askareita, kuin vapaa-ajan viettoa, kuten harrastukset ja erilaisiin tapahtumiin osallistuminen.  Asukkaat saavat osallistua ruokalistojen laadintaan, sekä avustaa taitojensa mukaisesti ruuan valmistuksessa.

Talokohtaiset Saran asuntojen puhelinnumerot:

A- talo: 050 3153 331

B- talo: 040 7064 302

C- talo: 040 7044 274

Saran asuntojen oleskelutila.

Yläniementie 29, 41340 Laukaa

Niemen asunnot on keväällä 2017 valmistunut kahdesta eri kiinteistöstä muodostuva asumiskokonaisuus, joka tarjoaa ohjattua ja tuettua asumista 13 erityistä tukea tarvitsevalle aikuiselle. Päätalon ryhmämuotoisessa asumisessa on kodit kahdeksalle henkilölle. Kullakin asukkaalla on oma asunto, jonka asukas on sisustanut oman mielensä mukaisesti. Tämän lisäksi päätalossa yhteistä tilaa oleskeluun, ruokailuun sekä harrasteisiin. Pihapiirissä rivitalo, jossa kolme yksiötä sekä yksi kaksio. Rivitalon asunnot täysin varusteltuja normaalia rivitalohuoneistoa vastaavia ja kustakin löytyy myös oma sauna.

Henkilökunta tukee ja ohjaa asukkaita selviytymään päivittäisistä omaan elämään kuuluvista toiminnoista, kuten kodinhoidolliset tehtävät, asiointi ja vapaa-ajan vietto, kunkin asukkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Niemen asunnoilla asukkaiden osallisuutta yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin ja erilaisiin toimintoihin sekä tapahtumiin pyritään tukemaan normaaliuden periaatetta kunnioittaen.

 

Niemen asunnot sisäpiha.

Palveluista vastaa

Anne Mari Koukka

Palvelupäällikkö

0400 249 885

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Hanna Korpinen

Vammaispalveluohjaaja

040 726 5660

Pelloskuja 3
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Marjut Niskanen

Palveluohjaaja

040 550 3718

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Mari Palokangas

Itsenäisen asumisen ohjaaja

0400 710 172

Niemen asunnot, Yläniementie 29
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ilmoitustaulu

15.06.2021 | Kunnanhallitus, Vammaispalvelut
Vammaisneuvostoon haetaan uusia jäseniä
18.05.2021 | Vammaispalvelut
Tiedote kuljetuspalvelun tilaamisen muutoksesta

Kehitysvammapalveluiden yhteinen Facebook

Taitojen talon, Saran- ja Niemen asuntojen sekä itsenäisen asumisen ohjaajan asiakkaiden arkea voit seurata kehitysvammapalveluiden yhteisiltä Facebook sivuilta.

Kevapalveluiden Facebook

Saran asunnot

Sarakuja 4, 41340 Laukaa

saran.asunnot@laukaa.fi

Vastaava ohjaaja

0405301092

Palvelupäällikkö

0400249885

Niemen asunnot

Yläniementie 29, 41341 Laukaa

niemen.asunnot@lauka.fi

Niemen asunnot

0407511686

Palvelupäällikkö

0400249885

Toimisto

0503153326

Mari Palokangas

Itsenäisen asumisen ohjaaja

0400 710 172

Niemen asunnot, Yläniementie 29
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi