Vanhuspalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.” 

Iäkäs rouva hymyilee kahvikupin kanssa.

Vastuun hyvästä vanhuudesta

ja ikääntymisestä kantavat

ihminen itse, muut hyvinvointia

ja terveyttä tukevat palvelut

sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden

järjestämisestä vastaava

organisaatio.

ikäihmisten hyvinvointistrategia 2018-2025
Ikääntyvien asiakasohjaus ja neuvonta

040 7235 005 (soittoaika arkisin klo 9-11.30)

asiakasohjaus@laukaa.fi

Satu Kokkonen

puh. 0400 742 383

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Vanhus- ja vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6 41341 Laukaa

Ajankohtaista

20.01.2023 | Liikunta, Vanhuspalvelut, Vattipalsta
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle-koulutus
22.12.2022 | Hyvinvointi, Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Hyvinvointialueen asiakasmaksut, maksukatto ja laskutus
22.12.2022 | Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Omaishoidon maksuja yhdenmukaistetaan Keski-Suomen hyvinvointialueella

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamista.

Lue lisää

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävä vaikuttamistoimielin, jonka asettaa kunnanhallitus.

Lue lisää