Vanhuspalvelut

Iäkäs rouva hymyilee kahvikupin kanssa.

Vastuun hyvästä vanhuudesta

ja ikääntymisestä kantavat

ihminen itse, muut hyvinvointia

ja terveyttä tukevat palvelut

sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden

järjestämisestä vastaava

organisaatio.

ikäihmisten hyvinvointistrategia 2018-2025
Maarit Heikkinen

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

0400 742 383

Vanhus- ja vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ajankohtaista

17.06.2021 | vanhuspalvelut
Kotihoidon kesän työntekijätilanne on ajoittain haastava!

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamista.

Lue lisää

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävä vaikuttamistoimielin, jonka asettaa kunnanhallitus.

Lue lisää