Vanhuspalvelut

Iäkäs rouva hymyilee kahvikupin kanssa.

Vastuun hyvästä vanhuudesta

ja ikääntymisestä kantavat

ihminen itse, muut hyvinvointia

ja terveyttä tukevat palvelut

sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden

järjestämisestä vastaava

organisaatio.

ikäihmisten hyvinvointistrategia 2018-2025
Ikääntyvien asiakasohjaus ja neuvonta

040 7235 005 (soittoaika arkisin klo 9-12)

asiakasohjaus@laukaa.fi

Satu Kokkonen

puh. 0400 742 383

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Vanhus- ja vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6 41341 Laukaa

Ajankohtaista

13.07.2022 | Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Laatuportti vaaratilanneilmoitus lisätty vanhus- ja vammaispalvelujen sivuille
01.02.2022 | Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Perusturvapalvelujen asiakasmaksut 1.1.2022 lukien
10.12.2021 | Liikunta, Vanhuspalvelut
Laukaa innostaa iäkkäät liikkumaan

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamista.

Lue lisää

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävä vaikuttamistoimielin, jonka asettaa kunnanhallitus.

Lue lisää