Asiakasohjaus

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Asiakasohjauksesta saat tietoa ja ohjausta ikääntyvien arkea tukevista asioista. Tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa – löytäen oikeanlaista apua oikeaan aikaan.

Asiakasohjauksessa kerrotaan tarjolla olevista vaihtoehdoista ja ohjataan asiakasta tarpeenmukaisesti. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajempaa palvelutarpeen selvittämistä, järjestetään kotihoidon asiakasvastaavan kotikäynti. Kotikäynnillä toivomme omaisten olevan myös paikalla.  

Sähköinen yhteydenottolomake

Klikkaa tästä

Ohjaamme huoli-ilmoituksen tekemiseen matalalla kynnyksellä, mikäli sinulla on huoli iäkkäästä henkilöstä, jonka kyky huolehtia omasta turvallisuudesta, terveydentilasta ja huolenpidosta on heikentynyt. Näin varmistamme, että henkilö saa tarvitsevansa avun silloinkin, kun hän ei sitä itse ymmärrä tai osaa pyytää. Suosittelemme ilmoituksen tekemisestä kertomisen huolen kohteena olevalle henkilölle.

Lain mukainen ilmoittamisvelvollisuus velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollon viranomaiselle mikäli on tehtävässään saanut tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan itsestään. Ilmoituksen voi tehdä salassapitosäännösten estämättä ja se on tehtävä viipymättä.

Kiitos kun välität.

Linkki Laatuportin sähköiseen vaaratilanneilmoitukseen:

https://portal.laatuportti.fi/fi/SSO/IP?oo=l7XwQoWp0MeSTlzvwW!2fw55IW79e5pA2ubEyKkjasaznq2VVoxfIEAUEbR!2bVnEj9B&ReturnUrl=~/fi/Reporting/PublicReport%3Ffs=true%26un=8

Tulostettava lomake, joka palautetaan osoitteella Laukaan kunta, Vanhus- ja vammaispalvelut, (Pelloskuja 3) PL 6, 41341 Laukaa:

PotilaanAsiakkaanLäheisen_vaaratilanneilmoitus

Vaaratapahtumien ja turvallisuuspoikkeamisen raportoinnin tarkoituksena on edistää asiakkaiden, potilaiden, työympäristön, toiminnan ja työntekijöiden turvallisuutta. Raportoinnin avulla parannetaan tietoisuutta turvallisuudesta ja tehdään vaaratilanteiden raportointi sekä niihin puuttuminen helpoksi. Vaaratapahtumailmoituksen käsittely tapahtuu hallitun prosessin mukaan ja jokainen vaihe tallentuu järjestelmään.

Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat mm.
  • äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet
  • lähisuhdeväkivaltatilanteet
  • lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitoa
  • alaikäinen päihtyneenä tai rikoksentekijänä
  • vanhusten / vammaisten kotona pärjäämisen arviointi akuutissa tilanteessa
  • akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11 §)
  • muut sosiaalisen hädän tilanteet

Katso tästä yhteystiedot Laukaan sosiaalipäivystykseen.

 

Mikäli asiakassuhteessa et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen. Sinulla on oikeus sosiaalihuollon asiakkaana tehdä kirjallinen muistutus, jos olet tyytymätön palveluusi, hoitoosi tai kohteluusi. Muistutus toimitetaan palvelusta vastaavalle palvelupäällikölle.

Pyydämme teitä antamaan palautetta vanhuspalveluista. Kiitos!

Tutustu kattavaan Ikäihmisten palveluoppaaseen Ikäihmisten palveluoppaaseen, josta löydät tietoja Laukaan palveluista.

Ikäihminen kohdataan palveluissamme arvokkaasti ja kunnioittaen
hänen omaa mielipidettään. Palvelumme ovat turvallisia ja luotettavia.
Ikäihmiselle turvataan mahdollisuus asua omassa kodissa niin kauan,
kuin se on inhimillisesti katsottuna perusteltua. Laukaa -sydäntä ja
elinvoimaa ikäihmiselle.

Yhteistä vastuuta vanhuuden hyvinvoinnista -Laukaan kunnan ikäihmisten hyvinvointistrategia 2018-2015

Kotihoito

Kiireellinen hoito 2 vrk

Kiireetön hoito 4 vrk

Omaishoidon tuki

2 kk

Palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen 18 vrk

Tavallinen palveluasuminen 20 vrk

Palvelutarpeenarviointi

Kotihoidon asiakasvastaavat sopivat kotikäynnin toimintakyvyn arvioimiseksi. Kartoitusta tehtäessä huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten osallistuminen hoitoon ja muiden mahdollisten palvelujärjestelmien käyttö. Palvelutarpeen mukaisesti arvioidaan tarvittavat kotihoidon palvelut, palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

Yhteydenotto tehdään ei-kiireellisissä tilanteissa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksesta. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluiden tarve arvioidaan viipymättä, asiakkaan iästä huolimatta.

Yhteystiedot

Mari Marjakaarto

Kotihoidon asiakasvastaava

040 7235 005

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

asiakasohjaus@laukaa.fi

Henna Leinonen

Kotihoidon asiakasvastaava

040 7235 005

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

asiakasohjaus@laukaa.fi

Yhteydenottopyyntö vanhuspalveluihin

Kirjoita lomakkeelle yleiskuvaus asastasi. Älä kirjoita arkaluonteisia tai yksityiskohtaisia henkilötietoja (kuten hetu). Nimi ja puhelin numero tarvitaan, jotta voimme vastata yhteydenottoosi. Säilytämme antamiasi tietoja vain sen aikaa, mikä on tarpeen asian hoitamiseksi/ palvelun toteuttamiseksi.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton asiakkaan etua turvaava henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Lisätietoja

Omapalvelu

Sosiaalipalvelujen sähköisessä asiointipalvelussa Omapalvelussa voit hakea erilaisia tukia ja palveluita.

Lisätietoja

Vinkkejä hyvinvointiin

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eväitä Sinulle tai läheisellesi.

Lisätietoja