Asumispalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Laukaan kunnan omia asumispalveluyksiköitä ovat Laukaassa Kuusela ja Lievestuoreella Liisan ja Antin pirtti. Lisäksi palveluita hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna tai tarjoamalla asiakkaalle palvelusetelin.

Hakemus asumispalveluihin laaditaan siinä vaiheessa, kun todetaan, että  kotiin järjestetyt palvelut eivät riitä turvaamaan asiakkaan elämää omassa kodissa. Hakemukset käsitellään moniammatillisessa sijoitustyöryhmässä (SAS-työryhmä), joka kokoontuu tarpeenmukaisesti. Päätöksen palveluasumisesta tekee asumispalveluiden asiakasvastaava. Päätös tehdään Kotihoidon ja asumispalvelujen myöntämisen perusteiden mukaisesti.

Mikäli sinulla on huoli itsesi tai omaisesi kotona pärjäämisestä, täytäthän hakemuksen asumispalveluihin.

Hakemusten palautus osoitteella: Laukaan kunta, Kotihoitotoimisto, PL 6, 41341 Laukaa.

Asiakkaalta laskutetaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyvistä palveluista asiakkaan tulojen ja hoitoluokan mukainen asiakasmaksu, ateria- ja tukipalvelumaksu sekä vuokra. Asiakkaan omaan käyttöön jäävää rahamäärää ei ole määritelty asiakasmaksulaissa. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kelan hoito- ja asumistukea.

Lyhytaikainen hoito asumispalveluissa maksaa 39 euroa/vrk, mikä ei kerrytä maksukattoa. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta maksu on 11,60 euroa/vrk.

Asiakasvastaavan yhteystiedot

Sanna Hautamäki

Asiakasvastaava

040 5282 856

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Asumispalveluyksiköt

Toiminta asumispalveluyksiköissä on kodinomaista. Tavoitteena on luoda asukkaille yksilöllinen ja omatoimisuutta tukeva virikkeellinen hoito ja huolenpito. Tiukkoja aikatauluja esimerkiksi saunomisen ja ruokailujen suhteen ei ole. Yhteiset tuokiot, laulut ja muistelot luovat rauhoittavan ja turvallisen olon asukkaille. Omaisten toivotaan osallistuvan asukkaiden elämään yhteydenotoin, vierailuin ja yhdessä ulkoillen.

Pelloskuja 5, 41340 Laukaa

Arvissa on kolme yksikköä: Minnan koti, Einon koti ja Aku. Minnassa ja Einossa on pitkäaikaista asumista. Arviointi- ja kuntoutusyksikkö Akussa jaksot ovat lyhytaikaista kuntoutusta, omaishoitajien lakisääteisiä vapaita ja arviointijaksoja kokonaistilanteen selvittämiseksi. Akussa on yksi kriisipaikka äkillisen tarpeen niin vaatiessa, esimerkiksi omaishoitajan sairastumisia varten.

Minna puh. 050 3153 417 (soittoaika klo 14-18)

Eino puh. 050 3153 416 (soittoaika klo 14-18)

Aku puh 040 1822 666 (soittoaika klo 9-11 ja klo 14-17)

Pelloskuja 5, 41340 Laukaa

Kuuselan ryhmäkodeilla on kolme pienkotia: Punasiipi, Sinisiipi ja Kultasiipi. Pitkäaikainen asuminen on suunnattu pääasiassa muistirajoitteisille ikääntyneille ihmisille. Ryhmäkodeilla on  toistaiseksi yksi lyhytaikaishuone.

Punasiipi  puh. 050 3153 403

Sinisiipi     puh. 050 3153 404

Kultasiipi  puh. 050 3153 405

Männiköntie 16, 41400 Lievestuore

Liisan ja Antin pirtti sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Lievestuoreen taajamassa palvelutalo Männikön yhteydessä. Tämä yksikkö toimii erityisesti lievestuoreelaisten ikäihmisten kokoontumispaikkana ja tapahtumien keskuksena. Pitkäaikaisasumisen lisäksi Pirtissä on yksi lyhytaikaishuone.

Hoitajat 1. kerros   puh. 040 3530 956

Hoitajat 2. kerros  puh. 050 5263 076

Vastaava sairaanhoitaja  puh. 050 4678 719

Hytösenkuja 3, 41340 Laukaa

Sylvi on 30 paikkainen, kodinomainen asumispalveluyksikkö, josta matkaa Laukaan kirkonkylän keskustaan on n. 1,5 km. Sylvi tarjoaa sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista asumista Laukaan kuntalaisille. Lyhytaikaisia hoitojaksoja järjestämme mm. omaishoitajien vapaiden ajaksi.

Vastaava sairaanhoitaja arkisin puh: 050 3469896

Pitkäaikaispuoli puh: 050 3467191

LAH- lyhytaikaisjakso puh: 050 5201785

Soittoaika klo 12-14 ja 16-18

Laukaan kunta hankkii tehostettua asumispalvelua lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna tai tarjoamalla asiakkaalle palvelusetelin.

Sarahovin palvelukeskus

Männikön palvelukeskus

Mehiläinen / Ykköskoti Rantapuisto

Kuusela, Arvi

Kuuselan ryhmäkodit sekä Liisan ja Antin pirtti

Niina Valkeejärvi

Esihenkilö

040 6639 024

Kuuselan ryhmäkodit, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Sylvi

Maarit Engelberg

Esihenkilö

040 6472 607

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Asumispalveluiden laskutus

Mari Lahtinen

Toimistosihteeri

0400 293 425

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ajankohtaista

20.01.2023 | Liikunta, Vanhuspalvelut, Vattipalsta
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle-koulutus
22.12.2022 | Hyvinvointi, Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Hyvinvointialueen asiakasmaksut, maksukatto ja laskutus
22.12.2022 | Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Omaishoidon maksuja yhdenmukaistetaan Keski-Suomen hyvinvointialueella

Palveluseteli

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelujen käytöstä hyväksymilleen palveluntuottajille. Asiakas maksaa palveluntuottajan laskuttaman hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen suoraan palveluntuottajalle.

Lisätietoja

Perhehoito

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen hyvinvointiaan.

Lisätietoja