Ennakoiva työ

Ennakoivan työn avulla tuetaan, ylläpidetään ja edistetään ikääntyvien toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia sekä elämänlaatua ammattitaitoisen henkilökunnan toteuttamana ja yhteistyöverkostojen avulla. Tavoitteena on myös tukea omaishoitajia ja kotihoitoa sekä siirtää säännöllisten tukipalveluiden tai asumispalvelun tarvetta.

Kolme miestä portaissa harjoittelemassa.

Päätavoitteena vahvasti omaan pärjäämiseensä luottava ikääntyvä laukaalainen.

Ikäihmisten hyvinvointistrategia 2018-2025

Ennakoivan työn sisältö

Kotikuntoutus on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ohjaavaa toimintaa, jossa asiakas sitoutuu määrittelemiinsä tavoitteisiin.  Asiakas on kuntoutusjakson aikana aktiivinen toimija saaden tukea läheisiltään, ennakoivan työn ammattilaisilta ja kotihoidolta.

Tutustu kotikuntoutusjaksoihimme eli kuntouttavaan arviointijaksoon ja tehostettuun kotikuntoutukseen!

Viikoittainen päivätoimintapäivä tarjoaa ateriapalvelun, kuntouttavaa virkistys- ja viriketoimintaa sekä vapaahetkiä omaishoitajille Laukaan keskustassa ja Lievestuoreella Männikön palvelutalon yhteydessä.

Päivätoiminta on ensisijaisesti suunnattu ikääntyville kuntalaisille, joilla ei ole säännöllisen kotihoidon palveluita. Tavoite on tukea itsenäistä kotona asumista ja arjen sujumista. Päivätoimintaan ohjaudutaan asiakasohjauksen kautta.

Päivätoiminta ollaan suunnitellusti avaamassa jälleen syksyllä 2021, mikäli koronatilanne Suomessa sen sallii.

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tarjotaan kuluvana vuonna 80-vuotta täyttäville laukaalaisille, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä. Kotikäynneillä kokonaisvaltainen tilanteen kartoitus ja sen mukainen ohjaus. Käynnin ajankohtaa ehdotetaan postitse.

Hyvinvointitapahtumia järjestetään kuluvana vuonna 75-vuotta täyttäville laukaalaisille, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä. Kutsu vapaaehtoiseen ryhmätapahtumaan postitse.

Tapahtumissa ohjelmassa terveyden edistämisen tietoiskuja käytännönläheisesti, tämän hetkisen toimintakyvyn arviointia ja yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Ennakoiva työ osallistuu ja järjestää tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden, järjestyksien ja yhdistysten kanssa.

Mikäli sinulla on ehdottaa tapahtumaa, olethan yhteydessä sivun alareunan yhteystietojen kautta. Meitä voidaan myös pyytää esimerkiksi järjestöjen ja yhdistysten tapaamisiin kertomaan ennaltaehkäisevästä työstä.

Toimintakykypuhelin

Ennakoivan työn fysioterapeutti

040 1945 842 (maanantaisin klo 14-15)

 Yhteystiedot

Maarit Engelberg

Ennakoivan työn ja varahenkilöstön palvelupäällikkö

040 6472 607

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi