Ennakoiva työ

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Ennakoivan työn avulla tuetaan, ylläpidetään ja edistetään ikääntyvien toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia sekä elämänlaatua ammattitaitoisen henkilökunnan toteuttamana ja yhteistyöverkostojen avulla. Tavoitteena on myös tukea omaishoitajia ja kotihoitoa sekä siirtää säännöllisten tukipalveluiden tai asumispalvelun tarvetta.

Kolme miestä portaissa harjoittelemassa.

Päätavoitteena vahvasti omaan pärjäämiseensä luottava ikääntyvä laukaalainen.

Ikäihmisten hyvinvointistrategia 2018-2025

Ennakoivan työn monet muodot

Kotikuntoutus on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ohjaavaa toimintaa, jossa asiakas sitoutuu määrittelemiinsä tavoitteisiin.  Asiakas on kuntoutusjakson aikana aktiivinen toimija saaden tukea läheisiltään, ennakoivan työn ammattilaisilta ja kotihoidolta.

Tutustu kotikuntoutusjaksoihimme eli kuntouttavaan arviointijaksoon ja tehostettuun kotikuntoutukseen!

Viikoittainen päivätoimintapäivä tarjoaa ateriapalvelun, kuntouttavaa virkistys- ja viriketoimintaa sekä vapaahetkiä omaishoitajille Laukaan keskustassa ja Lievestuoreella Männikön palvelutalon yhteydessä.

Päivätoiminta on ensisijaisesti suunnattu ikääntyville kuntalaisille, joilla ei ole säännöllisen kotihoidon palveluita. Tavoite on tukea itsenäistä kotona asumista ja arjen sujumista. Päivätoimintaan ohjaudutaan asiakasohjauksen kautta.

Ikääntyneiden päivätoiminta käynnistyminen siirtyy syyskuuhun 2022 vallitsevan koronatilanteen ja kesälomakauden vuoksi. Vanhuspalvelut ottaa yhteyttä päivätoiminnan asiakkaisiin lähempänä päivätoiminnan aloitusajankohtaa.

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tarjotaan kuluvana vuonna 80-vuotta täyttäville laukaalaisille, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä. Kotikäynneillä kokonaisvaltainen tilanteen kartoitus ja sen mukainen ohjaus. Käynnin ajankohtaa ehdotetaan postitse.

Asiakasohjaaja/sairaanhoitaja Jaana Janhonen puh. 050 5930 715

Hyvinvointitapahtumia järjestetään kuluvana vuonna 75-vuotta täyttäville laukaalaisille, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä. Kutsu vapaaehtoiseen ryhmätapahtumaan postitse.

Tapahtumissa ohjelmassa terveyden edistämisen tietoiskuja käytännönläheisesti, tämän hetkisen toimintakyvyn arviointia ja yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Asiakasohjaaja/sairaanhoitaja Jaana Janhonen puh. 050 5930 715

Ennakoiva työ osallistuu ja järjestää tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden, järjestyksien ja yhdistysten kanssa.

Mikäli sinulla on ehdottaa tapahtumaa, olethan yhteydessä sivun alareunan yhteystietojen kautta. Meitä voidaan myös pyytää esimerkiksi järjestöjen ja yhdistysten tapaamisiin kertomaan kaatumisten ehkäisystä, aivoterveydestä tai toimintakyvyn tukemisesta ikääntyessä.

Toimintakykypuhelin

Ennakoivan työn fysioterapeutti

040 1945 842 (maanantaisin klo 14-15)

 Yhteystiedot

Maarit Engelberg

Esihenkilö

040 6472 607

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Ajankohtaista

20.01.2023 | Liikunta, Vanhuspalvelut, Vattipalsta
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle-koulutus
22.12.2022 | Hyvinvointi, Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Hyvinvointialueen asiakasmaksut, maksukatto ja laskutus
22.12.2022 | Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Omaishoidon maksuja yhdenmukaistetaan Keski-Suomen hyvinvointialueella