Kotihoito ja tukipalvelut

Säännöllinen tai tilapäinen kotihoito

Kotihoidon tarve selvitetään asiakasvastaavien palvelutarpeenarviolla, kun asiakas sairauden, alentuneen toimintakyvyn, vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi tarvitsee apua päivittäisiin toimiinsa ja sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin.

Kotihoidon palveluiden tavoitteena on ehkäistä vaativamman hoidon ja hoivan tarvetta. Kotihoidon palveluilla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia ja turvallista kotona asumista. Kotihoito tukee palvelutarpeenarvioinnin perusteella asiakkaita hygieniasta huolehtimisesta, ravitsemuksesta, arkiaskareista selviämisestä, toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä sairaanhoidossa.

Tutustu tarkemmin toistaiseksi voimassaoleviin kotihoidon ja asumispalvelujen myöntämisen perusteisiin.

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, johon tarvittaessa sisällytetään yöhoito. Maksu määräytyy perheen bruttotulojen ja suunnitellun tuntimäärän mukaan.

Tilapäisen kotihoidon yksittäinen kotikäynti maksaa 12€.

Rintamatunnuksen omaavat veteraanit saavat kotihoidon palvelut maksuttomana. Palvelussa käytetään samoja myöntämisen perusteita kuin muillakin asiakkailla.

Yhteystiedot kotihoidon asiakasasioissa

Heidi Puttonen

Säännöllisen kotihoidon palvelupäällikkö

040 8280 187

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Riikka Lötjönen

Säännöllisen kotihoidon palvelupäällikkö

040 8280 081

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Kotihoidon tukipalvelut

Kotiin myönnettäviä tukipalveluitamme ovat kauppa-, ateria- ja turvapalvelu. Palveluita varten sinun on tehtävä kirjallinen hakemus. Tutustu myös kuljetuspalveluun ja asiointi- ja palveluliikenteeseen Laukaassa.

Ensisijainen ateriapalveluvaihtoehto on Menumat -ateriapalvelu. Se on ainoa kunnan järjestämä ateriapalvelumahdollisuus niille asiakkaille, jotka asuvat yli 10 km:n päässä Laukaan kirkonkylän keskustasta tai Lievestuoreen taajamasta. Kaikkien aterioiden hinta on 9 euroa/ateria.

Menumat on suomalainen ruokapalveluyritys. Ateriat ovat Suomessa valmistettuja ja niiden energia- sekä proteiinipitoisuudet ovat korkeita. Ruokavalikoima on suunniteltu ravitsemussuositusten mukaisesti siten, että ruuat sisältävät tasapainoisesti kaikkia tarvittavia ravintoaineita. Ruoka-automaattiin voi tilata jopa 18 haluamaansa ateriaa ja jälkiruokaa. Menumat-automaatin ruuat ovat pakasteita, jotka voi lämmittää laitteen uunissa itselle sopivana ajankohtana.

Kunta järjestää ateriapalvelua alle 10 km:n päähän Laukaan ja Lievestuoreen taajamista. Ateriat kuljetetaan kolmena päivänä viikossa. Kuljetuspäivän ateriat toimitetaan lämpiminä ja välipäivien ateriat kylminä. Aterioihin on merkitty käyttöpäivä.

Kuljetuspäivät ovat:
– Laukaassa tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin
– Lievestuoreella maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Ateriapalveluhakemus. Hakemusten palautus osoitteella: Laukaan kunta, Kotihoitotoimisto, PL 6, 41341 Laukaa.

Hakemuksiin liitettävä suostumuslomake, mikäli sitä ei ole tehty muussa yhteydessä.

Kauppapalvelu on tarkoitettu myös niiden kuntalaisten ulottuville, joiden avun tarve on vielä vähäistä, eikä täytä kotihoidon kriteerejä. Tällaisia asiakkaita ovat esimerkiksi yksin asuvat ikääntyneet, joilla ei ole autoa tai henkilöt, jotka eivät ole saaneet vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua.

Kauppatilaukset on mahdollista tehdä kaksi kertaa viikossa. Laukaaseen tilatut tuotteet toimitetaan tiistaisin ja torstaisin. Lievestuoreelle tuotteet toimitetaan tiistaisin ja perjantaisin. Palvelu edellyttää, että palvelun käyttäjällä on käytettävissään tietokone tai puhelin/tabletti, johon on ladattavissa verkkokaupan sovellus.

Kauppapalvelusta laskutetaan kuljetusmaksu 12,90 euroa palvelukerralta. Tuotteiden kaappiin laitto 5 euroa/kerta.

Turvapalvelu on tarkoitettu kotona asuville henkilöille, joilla on turvattomuutta ja toimintakyky on heikentynyt. Turvapuhelin koostuu kahdesta osasta: kiinteästä yksiköstä ja käyttäjän mukana kulkevasta hälytyspainikkeesta.

Laukaan kunnan turvapuhelimet tulevat AddSecure Smart Care Oy:ltä Helsingistä, jossa myös hälytyskeskus sijaitsee. Auttajatahona on vartiointiliike Securitas ja osittain kotihoito.

Turvapalvelun kuukausihinta on n. 16 euroa. Turvapuhelimen tai lisälaitteen asennus maksaa 32 euroa. Turvahälytyskäynti 28 euroa / kerta, enintään 3x/kk.

Täytä turvapalveluhakemus. Hakemusten palautus osoitteella: Laukaan kunta, Kotihoitotoimisto, PL 6, 41341 Laukaa.

Hakemuksiin liitettävä suostumuslomake, mikäli sitä ei ole tehty muussa yhteydessä.

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimiseen. Palvelu on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen. Lisätiedot kuljetuspalvelusta tästä.

Tutustu tästä asiointi- ja palveluliikenteeseen Laukaassa ja Lievestuoreella.

Yhteystiedot tukipalveluista

Mari Marjakaarto

Kotihoidon asiakasvastaava

040 7235 005

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

asiakasohjaus@laukaa.fi

Henna Leinonen

Kotihoidon asiakasvastaava

040 7235 005

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

asiakasohjaus@laukaa.fi

Kotihoidon ja tukipalveluiden laskutus

Sari Koukka

Toimistosihteeri

0400 575 529

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Kotikuntoutus

Kotikuntoutus on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ohjaavaa toimintaa, jossa asiakas sitoutuu määrittelemiinsä tavoitteisiin.

Lisätietoja