Kotikuntoutus

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Kotikuntoutus on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ohjaavaa toimintaa, jossa asiakas sitoutuu määrittelemiinsä tavoitteisiin.  Asiakas on kuntoutusjakson aikana aktiivinen toimija saaden tukea läheisiltään, ennakoivan työn ammattilaisilta ja kotihoidolta.

Kuntoutumisen keinoja ovat kotiympäristössä arkisten askareiden esimerkiksi pukeutumisen, puuron keiton tai tiskaamisen lisäksi liikkumiskyvyn harjoittaminen esimerkiksi porraskävely, postinhaku tai yksilöllisten ohjeiden mukaan voimistelu.

Oletko huolissasi itsesi, läheisesi tai naapurisi heikentyneestä toimintakyvystä? Onko sattunut horjahtamisia tai kaatumisia? Onko ulkoilu, ruoanlaitto tai muu aiemmin merkityksellinen toiminta vähentynyt? Onko arjessa muita haasteita?

Kuntouttavan arviointijakson tarkoituksena on saada kokonaiskuva asiakkaan arkisuoriutumisesta sekä arvioida hänen toimintakykyään ja elinympäristöään kokonaisvaltaisesti. Kuntoutustiimin fysio- ja toimintaterapeutit laativat jakson alussa yhdessä asiakkaan kanssa aktiivisuussuunnitelman ja jakson tavoitteet.

Asiakas on itse jakson tärkein henkilö osallistuen aktiivisesti arkeensa toimintakyvyn rajoitteista huolimatta. Myös läheisten sitoutuminen jaksoon ja asiakkaan voimavarojen tukeminen edesauttavat jakson onnistumista.

Jakso on suunnattu uusille palveluntarpeenarvioinnin kautta ohjautuville asiakkaille. Se on määräaikainen (4-6 viikkoa) ja kesto arvioidaan aina yksilöllisesti tarpeen mukaan. Hinta 12,20 euroa/päivä sisältäen kaikki käynnit.

Onko sinun, läheisesi tai naapurisi tuolilta ylösnousu tai kävely hankaloitunut? Venyvätkö kotihoidon käynnit tai käyntejä on jouduttu lisäämään? Epäilyttääkö kotona pärjääminen?

Tehostettu kotikuntoutusjakso on tarkoitettu jo kotihoidon palveluiden piirissä oleville asiakkaille, joiden kyky selviytyä arjessa nykyisin palveluin on heikentynyt. Jakson tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista kotihoidon turvin. Tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan, hänen lähipiirinsä, kotihoidon ja tarvittaessa kuntoutustiimin kanssa. Jakson aikana harjoitellaan arkisia asioita ja kuntoutuksen sisältö räätälöidään asiakaslähtöisesti.

Jakso on määräaikainen (4-6 viikkoa) ja kesto arvioidaan aina yksilöllisesti tarpeen mukaan. Hinta sisältyy säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuun. Onnistuneen kotikuntoutusjakson edellytyksenä ovat asiakkaan sitoutuminen yhdessä sovittuihin keinoihin ja kuntoutuspotentiaali.

Yhteystiedot

Mari Marjakaarto

Kotihoidon asiakasvastaava

040 7235 005

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

asiakasohjaus@laukaa.fi

Henna Leinonen

Kotihoidon asiakasvastaava

040 7235 005

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

asiakasohjaus@laukaa.fi

Ajankohtaista

20.01.2023 | Liikunta, Vanhuspalvelut, Vattipalsta
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle-koulutus
22.12.2022 | Hyvinvointi, Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Hyvinvointialueen asiakasmaksut, maksukatto ja laskutus
22.12.2022 | Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Omaishoidon maksuja yhdenmukaistetaan Keski-Suomen hyvinvointialueella