Muistikoordinaattori

Muistisairausdiagnoosin jälkeen asiakkaan hoito siirtyy Seututerveyskeskuksen muistihoitajalta muistikoordinaattorille. Muistikoordinaattori varmistaa muistiasiakkaan katkeamatonta hoitopolkua, koordinoi tukipalveluja ja yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä muistiasiakkaan arjessa pärjäämisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Tavoitteena on tukea muistiasiakkaan kotona asumista ja olla tukena koko muistiperheelle.

Muistikoordinaattori seuraa kotikäynneillä säännöllisesti asiakkaan arkiselviytymistä, terveydentilaa ja arvioi muistisairauden hoidon vastetta. Kotikäyntien tiheys mietitään asiakkaan tarpeiden pohjalta yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa. Käynneille toivotaan läheisiä mukaan. Muistikoordinaattorin kotikäynnit ovat ilmaisia.

Rouva poimii kesäkukkia penkistä.

Yhteystiedot

Miia Asikainen

Muistikoordinaattori

040 3579 890

Kuusela, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Muistihoitotyö Laukaassa

Seututerveyskeskuksen muistihoitajalle kannattaa varata aika, jos tapaamiset unohtuvat, esineet katoavat, itsenäinen selviytyminen heikkenee tai toimintakyvyn ja muistinmuutokset huolestuttavat sinua tai läheistäsi.

Keskustellen muistihoitajan kanssa voitte pohtia, tarvitseeko tarkempia selvittelyjä tehdä vai kuinka tilannetta seurataan.

Muistihoitajan yhteystiedot