Perusturvan yhteiset palvelut

Valikosta löydä perusturvapalveluiden yhteiset palvelut.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi

Asiakasmaksut

Laukaan perusturvalautakunta on vahvistanut kokouksessaan 27.1.2022 § 2 Laukaan kunnan perusturvapalvelujen asiakasmaksut 1.1.2022 lukien.