Omaishoidontuki

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Omaishoidon tuen tavoitteena on pitkäaikaisen laitoshoidon välttäminen tai siirtäminen ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta kotiutumisen tukeminen. Omaishoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että hoidettavan hoito on erittäin vaativaa ja/tai sitovaa. Kunta ja hoitaja tekevät hoidosta sopimuksen ja hoito- ja palvelusuunnitelman. Hoitajan tulee olla fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveytensä, toimintakykynsä ja ikänsä puolesta sopiva hoitajaksi.

Omaishoidontuki muodostuu hoitopalkkiosta ja hoitoa sekä huolenpitoa tukevista palveluista. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. 

Omaishoitajille järjestetään tarvittaessa hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Hoitoisuusluokka 1 / hoitopalkkio 413,45 euroa/kk
Hoitoisuusluokka 2 / hoitopalkkio 607,86 euroa/kk
Hoitoisuusluokka 3 / hoitopalkkio 830,74 euroa/kk
Erityishoitoluokka / hoitopalkkio 1165,07 euroa/kk

Voimassa 1.1.2021 alkaen.

Omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitotyöhön ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle järjestetyistä palveluista peritään 11,40 euroa päivältä.

Omaishoidon tuen hakemus

Hakemukseen on liitettävä Suostumuslomake, mikäli sitä ei ole tehty muussa yhteydessä.

Hakemusten palautus osoitteella:
Laukaan kunta, Kotihoitotoimisto, PL 6, 41341 Laukaa

Lisätietoja

Tiina Hellman

Omaishoidon asiakasohjaaja

050 339 0490

Vanhus- ja vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Uutiset

20.01.2023 | Liikunta, Vanhuspalvelut, Vattipalsta
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle-koulutus
22.12.2022 | Hyvinvointi, Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Hyvinvointialueen asiakasmaksut, maksukatto ja laskutus
22.12.2022 | Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Omaishoidon maksuja yhdenmukaistetaan Keski-Suomen hyvinvointialueella

Arviointi- ja kuntoutusyksikkö

Omaishoidon lakisääteiset vapaat järjestetään pääsääntöisesti Kuuselan Aku-yksikössä. Myös Ryhmäkodeilla ja Liisan ja Antin pirtissä on yhteensä kaksi lyhytaikaispaikkaa.

Tutustu tästä!