Perhehoito

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen hyvinvointiaan.

Perhehoito voi olla joko jatkuvaa tai tilapäistä perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Aikuisten perhehoitoa voidaan toteuttaa myös osa-aikaisesti, jolloin hoito kestää enintään 10 tuntia päivässä. Tilapäisessä ja osa-aikaisessa perhehoidossa oleva henkilö asuu pääsääntöisesti omassa kodissaan.

Laukaan kunta järjestää vain perhehoitajalain mukaiseen toimeksiantosopimukseen perustuvaa perhehoitoa aikuisille.

Keski-Suomeen tarvitaan lisää ikäihmisten perhehoitajia. Laukaassa on tarvetta erityisesti lyhytaikaiselle perhehoidolle ja hoidettavan kotona tapahtuvalle perhehoidolle. Perhehoitajan tehtävästä kiinnostuneet valmennetaan ja heille järjestetään tukea, ohjausta ja koulutusta.

Ikäihmisten perhehoito on ympäri- tai osavuorokautisen hoivan tai mun huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona mm. omaishoitajille mahdollistaisi lakisääteisten vapaiden pidon. Perhehoidossa yhdessä eletty hyvä arki ja ihmissuhteet luovat turvallisuutta.

Perhehoitajaksi ryhtyminen on koko perheen yhteinen päätös ja edellyttää halua sitoutua toimintaan. Perheen oman elämäntilanteen tulee olla vakaa ja ihmissuhteiden kunnossa. Perhehoitajaksi ryhtyvä voi myös pelkästään antaa kotiin annettavaa palvelua eli silloin ei edellytetä oman kodin käyttöä perhehoitopaikkana.

Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi järjestää seuraavan ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennuksen tammikuussa 2022. Valmennus toteutetaan Perhehoitoliitto ry:n materiaalin pohjalta ja se on osallistujille maksuton.

Perhehoito antaa ikäihmiselle mahdollisuuden elää perheessä.

Lisätietoja:

Asiakasohjaaja Tiina Hellman puh. 050 3390 490 tiina.hellman@laukaa.fi

Palveluohjaaja Merja Korpela puh. 014 2662 493 merja.korpela@jyvaskyla.fi

Tiedote: Ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennus alkaa tammikuussa 2023

Infotilaisuus 4.1.2023 klo 16.00 – 18.00 teams-yhteydellä. Liittymislinkki yllä olevassa tiedotteessa. Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Lisätietoja

Marjut Niskanen

Palveluohjaaja

040 550 3718

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Tiina Hellman

Omaishoidon asiakasohjaaja

050 339 0490

Vanhus- ja vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi