Sosiaaliasiamies

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Sosiaaliasiamies on puolueeton asiakkaan etua turvaava henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Laukaan kunta ostaa asiakkaidensa tarvitsemat sosiaaliasiamiespalvelut Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta.

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka puh. 044 265 1080
Puhelinaika ma – to klo 9.00 – 11.00
Sähköposti: eija.hiekka@koske.fi
Osoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät oikeudelliset periaatteet. Lain mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies ja laukaalaisten osalta sosiaaliasimiespalvelut ostetaan yhdessä seudun muiden kuntien kanssa Keski-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskukselta.

Sosiaaliasiamies 
– neuvoo ja ohjaa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamisessa
– voi toimia sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
– avustaa tarvittessa muistutuksen tekemisessä
– tiedottaa asiakkaiden oikeuksista ja toimii oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä
– seuraa asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle