Kiinnostaako ikäihmisten perhehoitajan merkityksellinen tehtävä?

Keski-Suomeen tarvitaan lisää ikäihmisten perhehoitajia. Laukaassa on tarvetta erityisesti lyhytaikaiselle perhehoidolle ja hoidettavan kotona tapahtuvalle perhehoidolle. Perhehoitajan tehtävästä kiinnostuneet valmennetaan ja heille järjestetään tukea, ohjausta ja koulutusta.

Ikäihmisten perhehoito on ympäri- tai osavuorokautisen hoivan tai mun huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona mm. omaishoitajille mahdollistaisi lakisääteisten vapaiden pidon. Perhehoidossa yhdessä eletty hyvä arki ja ihmissuhteet luovat turvallisuutta.

Perhehoitajaksi ryhtyminen on koko perheen yhteinen päätös ja edellyttää halua sitoutua toimintaan. Perheen oman elämäntilanteen tulee olla vakaa ja ihmissuhteiden kunnossa. Perhehoitajaksi ryhtyvä voi myös pelkästään antaa kotiin annettavaa palvelua eli silloin ei edellytetä oman kodin käyttöä perhehoitopaikkana.

Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi järjestää seuraavan ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennuksen tammikuussa 2022. Valmennus toteutetaan Perhehoitoliitto ry:n materiaalin pohjalta ja se on osallistujille maksuton.

Perhehoito antaa ikäihmiselle mahdollisuuden elää perheessä.

Lisätietoja:

Asiakasohjaaja Tiina Hellman puh. 050 3390 490 tiina.hellman@laukaa.fi

Palveluohjaaja Merja Korpela puh. 014 2662 493 merja.korpela@jyvaskyla.fi