Olet täällä

Hae omakotitonttia

Omakotitonttia tulee hakea tonttihakemuksella. Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna Laukaan kunnan maankäyttöosastolle joko henkilökohtaisesti, postitse tai skannattuna sähköpostilla.

 

 

Laukaan omakotitonttien haku

 

Hae tontti tonttihakemuksella

Omakotitontteja haetaan tonttihakemuksella. Hakemus tulee toimittaa allekirjoitettuna maankäyttöosastolle joko henkilökohtaisesti, postitse tai skannattuna sähköpostilla.
Käyntiosoite: Laukaantie 14, Laukaa kk
Postisoite: PL 6, 41341 Laukaa
Sähköposti: kaavoitus [at] laukaa.fi

Varaa tontti ja allekirjoita kauppakirja tai maanvuokrasopimus varausaikana

Tontit varataan noin 6 kuukaudeksi rakennushankkeen suunnittelua varten. Varausmaksu on 350 euroa ja se hyvitetään varausaikana tehdyn kaupan yhteydessä osana kauppahintaa. Varausmaksua tai varausmaksun laskua ei hyvitetä, jos varaus perutaan. Varausmaksu on tonttikohtainen, eikä sitä voi siirtää toiseen kohteeseen. Tonttihakemuksen jättäessään hakija sitoutuu ottamaan vastaan hakemansa tontin ja maksamaan varausmaksun.

Varausmaksuun sisältyy sähköinen karttapaketti rakennushankkeen suunnittelua varten. Karttapaketti sisältää asemakaavakartan ja -määräykset (pdf), tonttikartan (pdf), katu- ja vesihuoltosuunnitelman (pdf), pohjakartan (dwg) sekä kadun tasausviivakorot (dwg).

Rakentaja vastaa kustannuksellaan rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista sekä mahdollisten maaperätutkimusten suorittamisesta. Maaperätutkimuksen tarpeellisuudesta voi olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan. Maaperätutkimuksen saa tehdä varausaikana sen jälkeen, kun varausmaksu on maksettu.

Tontin varaaja voi halutessaan vuokrata tontin kaupanteon sijaan, jolloin varausmaksu jää kunnalle korvauksena varauksesta aiheutuneista kuluista. Perusvuokra on 5 % kauppahinnasta ja sitä tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksella. Vuokralainen voi halutessaan lunastaa vuokratontin omakseen 10 vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta, jolloin lunastushinta määräytyy alkuperäisestä kauppahinnasta ja lunastushetkeen lasketusta elinkustannusindeksin muutoksesta. Poikkeuksena Vihtavuoren AO-kortteli 159 (Kuusiranta 7 ja Kuusiranta 9), Laajalahden AO-korttelit 1213-1214 (Taivaankaari) sekä Leppäveden AO-korttelit 403 ja 406 (Kuukkelinkatu), jotka luovutetaan ainoastaan myymällä.

Kauppakirja tai maanvuokrasopimus allekirjoitetaan varausaikana sen jälkeen, kun rakennuslupahakemus on jätetty ja annettu riittävä selvitys rakentamisen aloittamisesta.

Tonteilla rakentamisvelvoite

Kunnan luovuttamilla tonteilla on rakentamisvelvoite. Uudisrakennus on saatava kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta tai vuokra-ajan alkamisesta siihen kuntoon, että sinne voi muuttaa asumaan. Rakentamatonta tonttia ei saa myydä eteenpäin kalliimmalla kauppahinnalla eikä rakentamattoman tontin vuokraoikeutta saa luovuttaa eteenpäin ilman kunnan kirjallista suostumusta. Kaikki luovutusehdot löydät sopimusmalleista (kauppakirjamallimaanvuokrasopimusmalli).

Luovutuksen saaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista. Kunta perii lohkomiskuluina 1080 euroa (v. 2020) maanvuokrasopimusten yhteydessä ja kaupanteon yhteydessä silloin, kun tontti on etukäteen lohkottu omaksi kiinteistöksi. Lohkomattomien tonttien (määräala) kaupoissa ostaja vastaa kustannuksista suoraan Maanmittauslaitokselle.

Ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion 120 euroa (v. 2020) kaupanteon yhteydessä tai sähköisen kauppakirjan asiointimaksun 170 euroa, joka sisältää lainhuudatusmaksun. Vuokrasopimuksen tekeminen Maanmittauslaitoksen sähköisessä palvelussa sisältäen vuokraoikeuden kirjaamismaksun ja sähköisen asiointipalvelun palvelumaksun yhteensä 100 euroa veloitetaan vuokralaiselta.

 

 

Additional info