Olet täällä

Hankintaohjeistus

Laki
Laukaan kunnan hankintoja ohjaavat hankintalait, Laukaan kunnan hankintaperiaatteet sekä hankinta- ja pienhankintaohjeet.

Suomen hankintalait pohjautuvat EU-direktiiveihin.

Hankintalakeja ovat hankintalaki, erityisalojen hankintalaki, laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisista hankintajärjestelmistä sekä valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista.

Laukaan kunnan ohjeistukseen kuuluu Laukaan kunnan hankintaohje sekä Laukaan kunnan pienhankintaohje. Ohjeet on hyväksytty kunnanhallituksessa vuonna 2012.

Julkinen hankintaprosessi jakaantuu päätasolla kolmeen kokonaisuuteen, hankinnan suunnitteluun, kilpailutukseen sekä sopimusaikaan. Näistä kilpailuttamista säädellään edellä mainituilla laeilla. Hankinnan suunnittelua ja sopimusajan seurantaa ohjeistetaan sisäisillä ohjeilla.

Hankintalait muuttuvat uusien hankintadirektiivien mukaisiksi loppuvuodesta 2016. Tässä yhteydessä myös kunnan sisäinen ohjeistus tullaan tarkastamaan uuden lainsäädännön mukaiseksi.

Additional info