Olet täällä

Helena Kumpula

Maankäyttöinsinööri

Vastaa kunnan maaomaisuudesta, asuin- ja yritystonttien myymisestä ja vuokraamisesta sekä kunnan omistamien talousmetsien hoidosta. Lisäksi työtehtäviin kuuluu maa-alueiden hankkiminen (vapaaehtoiset kaupat ja lunastukset), yleisten alueiden haltuunotot, maankäyttö- ja kaavoitussopimukset sekä muut maapolitiikkaan ja kaavan toteuttamiseen liittyvät tehtävät.

Matkapuhelin
0400 642 426
Toimipaikka: 
Palvelut, joista henkilö vastaa: