Olet täällä

Jarmo Toikka

Maankäyttöinsinööri

Vastaa kunnan maaomaisuudesta, rakennuspaikkojen luovuttamisesta rakentamiseen ja talousmetsien hoidosta. Lisäksi työtehtäviin kuuluu maan ostaminen, maankäyttösopimukset, katualueen haltuunotot sekä muut maapolitiikkaan ja kaavan toteuttamiseen liittyvät tehtävät.

Matkapuhelin
0400 642 426
Toimipaikka: