Olet täällä

Laukaan kehitysyhtiö oy

Tietoa Laukaasta

Laukaan kehitysyhtiö, kuvituskuva
Laukaan kehitysyhtiö tukee ja käynnistää yritystoimintaa kehittäviä hankkeita ja edistää uusia työpaikkoja luovien yritysten hakeutumista Laukaaseen.

Laukaan kehitysyhtiö on Laukaan kunnan tytäryhtiö. Kehitysyhtiö toteuttaa Laukaan kunnan elinkeinopolitiikkaa Laukaan elinkeinostrategian  ja kuntastrategian mukaisesti. Laukaan kunta ostaa Laukaan kehitysyhtiöltä palveluja elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi vuosittain kunnan talousarviossa määritellyllä summalla. Yhtiön ulkopuolinen rahoitus perustuu osaomistuksen tuottoihin, osallistumismaksuihin, hankerahoitukseen ja asiantuntijapalveluiden myyntiin. Osaomistajuusmalleissa yhtiö toteuttaa exit-strategiaa.

Laukaan kehitysyhtiön palvelut yrityksille
Laukaan kunnan muut palvelut aloittaville ja toimiville yrityksille

Laukaan kehitysyhtiön hallitus

 

Kehitysyhtiön toimintaa ohjaa hallitus, jossa on 6 jäsentä ja jonka toimikausi on 2 vuotta. Hallituksen kokoonpano kaudella 2017– 2018 on:

  • Matti Pannula, Laukaan kunnanhallituksen pj.
  • Jaana Närhi, Uudet Tuulet Hoiva, Uudet Tuulet Kuntoutus
  • Ari Noronen, Laukaan Talopalvelu
  • Jukka Suuronen, Maansiirto Suuronen
  • Jaakko Kiiskilä, hallituksen puheenjohtaja, Laukaan kunnan kunnanjohtaja

---
Eero Raittila, controller, Laukaan kunnan talousjohtaja
Seppo Niskanen, esittelijä, kehitysyhtiön toimitusjohtaja, Laukaan kunnan elinkeinoasiamies


Laukaan kunnan elinkeinostrategia

 

Laukaan elinkeinostrategian tavoitteet ja toimenpiteet on laadittu hyödyntäen sekä tilastollisia analyysejä että yrittäjäpalautetta. Yritysten toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan seitsemällä osa-alueella: 1. Yhdyskuntarakenne, 2. Strategiset kohteet, 3. Tontit ja toimitilat, 4. Hankinnat, 5. Kuntaorganisaatio, 6. Kuntakuva ja kuntamarkkinointi sekä 7. Yritystoiminnan kehittäminen. Tutustu elinkeinostrategiaan.

 

Elinkeinorakenne ja yritykset Laukaassa

 

Laukaa on tunnettu monipuolisesta elinkeinorakenteesta: maataloudesta, valmistavasta teollisuudesta ja logistiikan alan yrityksistä sekä erityisesti palvelualojen yritystoiminnasta kuten matkailusta ja ohjelmapalveluista. Jokainen kuntaan työtä ja palveluja tuova yritys koosta riippumatta on tärkeä. Laukaan noin 5400 työpaikasta lähes 68 % on palvelualan* työpaikkoja muun muassa tukku- ja vähittäiskaupassa, logistiikassa, majoitus- ja ravintolatoiminnassa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Jalostuksen** työpaikkoja Laukaassa on noin 26 % ja perinteisesti vahvan maalaispitäjän alkutuotannon* työpaikkoja noin 5 %. (Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 2014.)

Alkutuotantoa, jalostusta ja palveluja

 

Yrittäjät yrittävät, Laukaan kehitysyhtiö tukee tarvittaessa. Ohessa on muutama esimerkki eri toimialojen yrityksistä, jotka ovat löytäneet markkinoilta tuoteidensa ja palveluidensa mentävän raon.

Pohjosahon tila, Kuusa

 

 

Finse Oy, Lievestuore

 

 

Artanttila, Kuhankoski

 

 

*majoitus- ja ravitsemistoiminta, informaatio ja viestintäala, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöalan toiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta, julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muu palvelutoiminta, kotitalouksien toiminta työnantajina.
** Kaivostoiminta ja louhinta, teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito sekä rakentaminen
***maatalous, metsätalous ja kalatalous
Lähde: Työssäkäyntitilasto 2014, Tilastokeskus

 

 

Additional info

Elinkeinoasiamies
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
0400 643 597
Laukaan kehitysyhtiö Oy:n toimitusjohtaja, yritysten kehittämis- ja sijoittumispalvelut, strategiset kehittämishankkeet
Sähköpostiosoite: 
Kuntala