Olet täällä

Laukaan kehitysyhtiö oy

Laukaan kehitysyhtiö, kuvituskuva
Laukaan kehitysyhtiö rakentaa kunnan ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä, tukee ja käynnistää yritystoimintaa kehittäviä hankkeita ja auttaa sopivien tontti- ja toimitilojen etsimisessä. Kehitysyhtiön tehtävänä on vahvistaa positiivista ja yrittäjäystävällistä kuntakuvaa ja edistää uusia työpaikkoja luovien yritysten hakeutumista Laukaaseen.

Laukaa on tunnettu monipuolisesta elinkeinorakenteesta: maataloudesta, valmistavasta teollisuudesta ja logistiikan alan yrityksistä sekä erityisesti palvelualojen yritystoiminnasta kuten matkailusta ja ohjelmapalveluista. Jokainen kuntaan työtä ja palveluja tuova yritys koostariippumatta on tärkeä. Kehitysyhtiö tukee eri toimialojen kehittymistä Laukaan elinkeinostrategian mukaisesti. Tutustu kehitysyhtiön palveluihin. Laukaan noin 5400 työpaikasta lähes 68 % on palvelualan* työpaikkoja muun muassa tukku- ja vähittäiskaupassa, logistiikassa, majoitus- ja ravintolatoiminnassa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Jalostuksen** työpaikkoja Laukaassa on noin 26 % ja perinteisesti vahvan maalaispitäjän alkutuotannon* työpaikkoja noin 5 %. (Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 2014.)

Monipuolista yrittäjyyttä: alkutuotantoa, jalostusta ja palveluja

 

Yrittäjät yrittävät, Laukaan kehitysyhtiö toimii taustalla. Ohessa on muutama esimerkki eri toimialojen yrityksistä, jotka ovat löytäneet markkinoilta tuoteidensa ja palveluidensa mentävän raon.

Pohjosahon tila, Kuusa

 

 

Finse Oy, Lievestuore

 

 

Artanttila, Kuhankoski

 

 

*majoitus- ja ravitsemistoiminta, informaatio ja viestintäala, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöalan toiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta, julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muu palvelutoiminta, kotitalouksien toiminta työnantajina.
** Kaivostoiminta ja louhinta, teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito sekä rakentaminen
***maatalous, metsätalous ja kalatalous
Lähde: Työssäkäyntitilasto 2014, Tilastokeskus

 

Additional info

Elinkeinoasiamies
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
0400 643 597
Laukaan kehitysyhtiö Oy:n toimitusjohtaja, yritysten kehittämis- ja sijoittumispalvelut, strategiset kehittämishankkeet
Sähköpostiosoite: 
Kuntala