Olet täällä

Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2017 on julkaistu

24.10.2016 - 8:29
bulevardi-tyomaa_3725.jpg
Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2017 on julkaistu tänään 24.10.2016. Talousarvio on kunnassa keskeisin toimintaa ja taloutta ohjaava asiakirja. Siihen kootaan seuraavan vuoden toiminnallinen päälinja, asetetaan toiminnan kehittämistavoitteet ja määritellään taloudelliset reunaehdot toiminnalle. Kaikkia tulevan vuoden mukanaan tuomia asioita ei näin alkusyksystä pystytä ennakoimaan, mutta talousarvio on kuitenkin toimintaa ja taloutta ohjaava punainen lanka. 

Laukaassa talousarvio valmistellaan osallistavalla ja avoimella tavalla. Osallistamista ei tehdä osallistamisen itsensä vuoksi vaan sen tähden, että lopputulos olisi parempi. Osallistavalla toimintatavalla halutaan sitouttaa kuntalaiset, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat kunnan yhteiseen kehittämiseen ja saada uusia ideoita toimintatapojen uudistamiseen. Kunnan tavoitteiden toteuttaminen tapahtuu entistä enemmän yhteistyössä ja kumppanuuksien varassa. Tämän vuoksi kunnanjohtajan talousarvioesityskin julkaistaan jo nyt, vaikka päätökset talousarviosta tehdään kunnanvaltuustossa 5.12.2016. Eri tahoilla on näin aikaa tutustua ja kommentoida esitystä 1,5 kuukauden ajan ennen lopullista päätöksentekoa. 

Vuoden 2017 toiminnan päätavoite numero 1. on kunnan johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistaminen. Kunnanvaltuusto on asiasta tehnyt päätökset jo keväällä ja ensi vuonna organisaatiouudistuksen toimeenpano aloitetaan todenteolla. Keskeisin idea on se, että kunnan toiminnasta häivytetään perinteiseen ammattikuntajakoon perustuvat osastorajat. Palveluita käyttävien tarpeet ovat moninaiset ja organisaatioiden pitää siihen omassa toiminnassaan vastata moniammatillisesti ja ennakoivasti. Samalla uudistetaan luottamushenkilöorganisaatio. Tavoitteena on, että luottamushenkilötehtävät ovat kuntavaalien 2017 jälkeen entistä mielenkiintoisimpia ja asioihin pääse vaikuttamaan vain vaalien kautta. Onnistunutta organisaatiouudistusta ei kuitenkaan tehdä paperilla. Oma kokemukseni on, että organisaatiot uudistuvat lopulta toimintakuluttuurin ja toimintatapojen kautta, ei organisaatiolaatikoita järjestelemällä. Tämä muutos vaati vahvaa esimiestyötä ja haasta kunnan vajaat 100 esimiestä. Haasteiden rinnalla esimiehille on tarjolla tukea uudistukseen. 

Miltä Laukaan kunnan talous sitten näyttää? Kunnan talous on kohentunut viimeisten kolmen vuoden aikana, vaikka kuntatalouden toimintaympäristö on hankala. Vuosina 2014 ja 2015 kunta on tehnyt voitollisen tuloksen ja vuoden 2017 talousarviossakin tuloilla saadaan katettua kaikki toimintamenot ja lainanlyhennykset. Paitsi, että kunnan talous on kohentunut, niin myös kunta on kehittynyt. Kirkonkylän keskustan kaupalliset palvelut, asumisen mahdollisuudet ja liikennejärjestelyt rakentuvat vauhdilla. Maankäytön suunnittelun ja investointien kautta kehitetään Lievestuoreen, Vihtavuoren ja Leppäveden taajamia sekä Vehniän kylää. Satama ja satamapuisto ovat ideoinnin alla. 
 
Vaikka tilikauden tulos on ensi vuodelle positiivinen, niin kunta velkaantuu edelleen 8,1 miljoonaa euroa. Velkaantuminen johtuu yli 15 miljoonan euron investoinneista, joilla rakennetaan mm. Koti-Kuusela, Niemen asunnot ja Ekokoulu. Kunta satsaa paljon myös yhdyskuntarakentamiseen. Katujen korjausvelkaa vähennetään ja uusi asuinalue avataan Vihtavuoren Kuhamäkeen siten, että ensimmäisiä tontteja päästään luovuttamaan syksyllä 2017. Kunnan investoinnit ja sitä myöten velkaantuminen johtuvat pääosin kahdesta tekijästä. Ensiksi Laukaan asukasluku on kasvanut 2000-luvulla 2.500 asukkaalla ja työpaikkamäärä 800, eli pienen kunnan verran. Kasvu pitää rakentaa ja rahoittaa. Toiseksi Laukaan yhdyskuntarakenne on hajanainen ja investointeja on jouduttu ohjaamaan samanaikaisesti useampaan taajamaan. Itse näen kuitenkin niin, että kasvu on hyvin myönteinen ongelma. Keski-Suomen 23 kunnasta vain 4 kasvatti väkilukuaan viime vuonna. Laukaa oli kasvajien joukossa.  

Talouden Nobel-palkinnon voittaja Bengt Holmström on sanonut, että velka on fantastinen juttu. Tietyllä tavalla näin onkin. Ilman velkavipua Laukaassa asuttaisiin ja tehtäisiin töitä huomattavasti ankeammissa oloissa. Samalla on kuitenkin muistettava vanha sanonta: ”Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa.” Uskomme kuitenkin vahvasti Laukaan kehitykseen ja teemme investointeja tulevaan. 

Tarkemmat ensi vuoden talouden luvut ja toiminnan linjat löytyvät alla olevasta esittelymateriaalista. Käykää tutustumassa kunnanjohtajan talousarvioesitykseen!

Lasse Leppä
talousjohtaja

Kunnanjohtajan vuoden 2017 talousarvioesityksen diasarja

Kunnanjohtajan vuoden 2017 talousarvioesitys

 

Blogin kirjoittaja

Uusimmat kirjoitukset