Olet täällä

Tilinpäätös 2017

26.3.2018 - 12:00
tp2018.png

Kunnan onnistumista ei voi mitata taloudellisella tuloksella. Yksikään kunta Suomessa ei ole organisoitunut sen vuoksi, että sen tavoitteena olisi tehdä mahdollisimman suuret voitot. Talouden merkitys kunnassa on välillinen. Kunnan perustehtävä on järjestää laadukkaita palveluita kuntalaisille, huolehtia kunnan kehittymisestä ja elinvoimaisuudesta sekä luoda puitteet paikallisdemokratialle ja osallisuudelle. Kuntaa ei kuitenkaan kehitetä, jos tilillä ei ole rahaa ja niskassa painavat valtavat velat ja alijäämät. Kunnan talouspolitiikan tehtävänä on yhteen sovittaa toiminnalliset tavoitteet ja taloudelliset rajoitteet pitkässä juoksussa.

Näiltä lähtökohdilta voi todeta, että tilivuosi 2017 oli onnistunut. Kunta ei tietenkään ole koskaan valmis, mutta perustellusti voi sanoa, että Laukaa kehittyi monella rintamalla. Kirkonkylän keskustan ilme ja palvelutarjonta uudistuivat päättyneen vuoden aikana kunnan ja yksityisten toimijoiden yhteistyöllä. Kunnassa hyväksyttiin monia merkittäviä asemakaavoja, kuten omakotitalokaava Vihtavuoren Kuhamäkeen, asuin- ja liiketilakaava entisen rautakaupan kiinteistön kohdalle kirkonkylälle sekä Leppäveden sorajyvän ja Vehniän Vuorenmäen työpaikka- ja teollisuuskaavat. Kunta satsasi myös uusiin palveluihin. Niemen asunnot valmistui kesällä 2017 ja uudis¬rakennetun Koti-Kuuselan tilat vihittiin käyttöön syksyllä 2017. Satavuon koulun rakentamistyöt etenivät aikataulussa ja Lievestuoreen Laurinkylän koulun rakentaminen aloitettiin. Organisaation rakenteet uudistettiin ja uusia toimintatapoja otettiin käyttöön mm. lanseeraamalla lasten ja nuorten hyvinvointikeskus HyPe. Kunnassa katsottiin luottavaisesti tulevaisuuteen ja raakamaan hankinnassa onnistuttiin erityisesti Leppäveden ja Lievestuoreen taajamissa.

Päättynyt vuosi oli erityisen hyvä työllisyys- ja työpaikkakehityksen näkökulmasta. Tässä vetoapua antoi tietysti parantunut yleistalouden tilanne, mutta monella mittarilla asiat kehittyivät Laukaassa keskimääräistä paremmin. Tässä muutama tilastofakta. Työttömiä työnhakijoita Laukaassa oli vuoden 2017 lopussa 908 henkilöä, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 1.182. Näin ollen työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuodessa -274 henkilöä eli -23 %. Todella tuntuva luku ja yleistä linjaa parempi, sillä vastaavana aikana työttömien työn¬hakijoiden määrä väheni Keski-Suomessa -19 % ja koko maassa -17 %. Myös Laukaalaisten verotettavat tulot kasvoivat selvästi koko maata reippaammin ja toiseksi eninten Keski-Suomessa. Lisäksi laukaalaisten yritysten yhteisöverokertymät kehittyivät koko maata joutuisammin. Nämä luvut olivat seurausta Laukaassa suurimpien teollisuuden alojen, kuten rakentamisen, teollisuuden sekä kauppa- ja palvelusektorin vilkastumisesta.

Edellä kuvatut tilastot ovat tietysti hyvin merkittäviä yksittäisen kuntalaisen kannalta, mutta erittäin olennaisia myös kunnan näkökulmasta. Tämä johtuu siitä, että kunnan tuloista 60 % tulee paikallisesti kerätyistä verotuloista ja 30 % valtionosuuksista, jotka on kerätty valtion verotuksen kautta. Loput 10 % on sitten palvelujen käyttäjiltä perittyjä maksuja ja taksoja. Yhtä kaikki, viime vuonna kunnan talouden tunnusluvut hyvälle mallille siivitti eritoten paikallisten yrittäjien, työntekijöiden ja toimijoiden työ ja veronmaksukyky. Kiitos siitä kuuluu laukaalaisille!

Yksi negatiivisimmistä tilastomerkinnöistä viime vuonna tuli väestön kasvusta. Laukaan väkiluku kasvoi vain 10 henkilöllä, kun väestön kasvu 2000-luvulla on ollut keskimäärin 150 henkilöä/vuosi. Lisäksi kasvu oli yksinomaan syntyvyyden varassa. Megatrendit perhekokojen pienentymisestä ja kaupungistumisesta näkyvät varmasti Laukaassakin. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan on pärjätäkseen tehtävä entistä enemmän töitä houkuttelevien asuinmahdollisuuksien ja kilpailukykyisten palveluiden tarjoamiseksi.

Niin, mutta miten ne talousluvut sitten menivät. Kunnan tilikauden tulos oli +2,4 miljoonaa euroa positiivinen, joka on 120 miljoonan euron vuositaloudessa hyvä luku. Kunta toteutti 14,8 miljoonan euron investoinnit ja velkaantui niitä varten ”vain” 3,1 miljoonaa euroa. Loput rahoitettiin omasta pussista. Vahva tulos siis, ja tälle pohjalle on hyvä laatia kevään 2018 aikana uusi tulevaisuuteen rohkeasti luotaava kuntastrategia.

Käykää tutustumassa tarkemmin tilinpäätöksen esittelydioihin, talouden tunnuslukuihin ja tilinpäätöskirjaan alla olevasta linkistä:
www.laukaa.fi/talous

Lasse Leppä,
talousjohtaja

Blogin kirjoittaja

Liittyvät aiheet

Uusimmat kirjoitukset