Olet täällä

Vuoden 2018 talousarvioesitys

17.10.2017 - 10:31
silta.jpg
Talousjohtaja Lasse Leppä kertoo vuoden 2018 talousarviosta

Viime viikot ja kuukaudet kunnan johto ja hallinto on työskennellyt ahkerasti vuoden 2018 talouden ja toiminnan linjojen kirjaamiseksi ylös talousarviokirjaan. Sisältö on luonnollisesti tärkein osa asiakirjaa, mutta aloitan tämän kirjoituksen poikkeuksellisesti kansikuvasta. Siinä on nykyinen Vuonteen salmen silta. Kansikuva on tällä kertaa monimerkityksinen. Ensinnäkin alue on yksi kunnan keskeinen kehittämisalusta johtuen alueen rakennemuutoksesta sekä kunnan ja valtion investoinneista alueelle. Toisaalta ensi vuosi on monella tapaa sillan rakentamista uuteen aikaan. Toiminnalliset pääpainopistealueet ovat uuden kuntastrategian laatiminen, sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu sekä kasvupanostukset ja uudet toimintatavat. Talousarvion esittelydioissa on puhutteleva dia kuntien toimintaympäristön megatrendeistä, joiden keskellä on kysymys: Millainen on tulevaisuuden Laukaan kunta? Tähän kysymykseen joudumme vastaamaan strategiaprosessin aikana ja arkisissa päivittäisissä toiminnoissa.

No mennään seuraavaksi talouden lukuihin. Kuluva vuosi näyttää talouden osalta toteutuvan suunniteltua paremmin. Tähän vaikuttaa erityisesti koko maassa ja Laukaassa parantunut talous- ja työllisyystilanne, joka lisää kuntien verotuloja. Laukaan tuloista 60 prosenttia eli noin 65 miljoonaa euroa/vuosi kertyy juuri verotuloista ja tämä potti kehittyy myönteisesti. Olemmekin voineet korottaa tämän vuoden verotuloarviota 1,2 miljoonalla eurolla viime syksynä tehdystä ennusteesta. Tässäkin on tietysti pidettävä jäitä hatussa, sillä nyt olemme palaamassa ”normaaliin” verotulojen kehitykseen, joka oli arkipäivää ennen vuotta 2008. Viimeiset kymmenen vuotta finanssikriisin jälkeen kuntien verotulokehitys on laahannut selvästi totuttujen kasvulukujen perässä yleisen heikon talouskehityksen mukana.

Vaikka tästä vuodesta on muodostumassa taloudellisesti kohtuullisen hyvä, niin ensi vuosi on sitten toista maata. Ensinnäkin kunnan talouden pohjaa nakertaa valtionosuuksien pienentyminen. Kasvukunnassa valtionosuudet normaalisti kasvavat, mutta ensi vuonna ne ovat 36,4 miljoonaa euroa ja alenevat kuluvasta vuodesta -0,6 miljoonaa euroa. Tämä tuo kunnan talouteen noin 1,5 miljoonan euron loven kuluvaan vuoteen verrattuna. Toinen merkittävä heikennys on varhaiskasvatuksen maksumuutokset 1.1.2018 alkaen. Muutos vähentää kunnan saamia päivähoidon maksutuloja ja toisaalta lisää palvelurahakustannuksia yksityisille päiväkodeille. Vaikka valtion kompensoi kunnille näitä menetyksiä, niin kompensaatio ei Laukaan kunnan osalta ole täysimääräinen. Kyseinen uudistus heikentää kunnan taloutta ensi vuonna -0,3 miljoonaa euroa. Näistä sekoista huolimatta emme korota veroprosentteja.

Edellä kuvatuista syistä johtuen tilikauden tulos on ensi vuonna lievästi negatiivinen -0,3 miljoonaa euroa. Kunnan taseessa olevan puskurin merkitys konkretisoituu ja korostuu, sillä valtionosuuksien vuosivaihtelujen takia meidän ei tarvitse harjoittaa poukkoilevaa talouspolitiikkaa. Vuodet 2019 ja 2020 näyttävät ennusteiden mukaan paremmilta. Toki ensi vuonna noudatetaan erityisen tiukkaa talouden linjaa, mutta toisaalta palveluita ja palvelujärjestelmää kehitetään. Talousarvoesitys sisältää uusia vakansseja ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan toimintaan sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä oppilashuollossa, joilla vähennetään kalliimpia ja raskaampia ostopalveluita. Näiden satsauksien taustalla on faktatieto. Laukaassa on edelleen verrattain raskas palvelurakenne ja toisaalta lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt myös meillä yleisen valtakunnallisen kehityssuunnan mukaisesti. Tätä kehitystä emme kuntana halua seurata katseella vierestä, vaan teemme toimenpiteitä ja päätöksiä, joilla pyrimme vaikuttamaan asioihin myönteisesti.

Lopuksi haluan vielä nostaa esiin investoinnit. Ensi vuonna investoimme 14,5 miljoonaa euroa ja investointitaso jatkuu korkeana edelleen vuodet 2019 ja 2020, jonka jälkeen alamme lyhentää velkoja. Investointien taustalla on monta tekijää, joista olennaisimmat ovat kunnan kasvu ja monitaajamainen yhdyskuntarakenne. Kasvu pitää rakentaa ja rahoittaa, mutta toisaalta kasvu tuo mukanaan verotuloja, valtionosuuksia, työpaikkoja, yrityksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Laukaa on kasvanut 2000-luvulla 2.500 asukkaalla. Jos luvun edessä olisi miinusmerkki, niin investointimurheemme olisivat pienemmät, mutta muut murheet suuremmat. Investoinnit näkyvät selvästi lisääntyvänä velkamääränä, mutta epäselvemmin kiinteistöissä olevan korjausvelan pienentymisenä. Tänä vuonna tehdyn kuntoarvion perusteella kunnan kiinteistöt ovat valtaosin erinomaisessa kunnossa ja siten uhka kiinteistöjen käytettävyyteen liittyvistä riskeistä ovat vähäisemmät. Kunnan omistamien rakennusten tasearvo on tällä hetkellä noin 70 miljoonaa euroa eli puolet kunnan omaisuudesta. Haluan korostaa, että jatkossa erinomaisen tärkeä asia on huolehtia tämän omaisuuserän kunnosta kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien taholta. Ja tietysti velkojen lyhentämisen ajan täytyy koittaa nyt tehtyjen satsauksien jälkeen.

Talousarvioaineistoon kuuluu tänä vuonna talousarviokirjan ja esittelydiojen lisäksi talouden visualisointi. Sillä on yritetty avata raikkaalla ja yksinkertaisella tavalla muutamia toimintaympäristön ja talouden tunnuslukuja siten, että nopean lukijan ei tarvitse yli 100 sivuista talousarviokirjaa käydä läpi. Talousarvioaineistot löytyvät alla olevasta linkistä, käykää tutustumassa:

Talousarvio 2018

 

Lasse Leppä
talousjohtaja

Blogin kirjoittaja

Liittyvät aiheet

Uusimmat kirjoitukset