Olet täällä

Vuoden 2018 tilinpäätöskatsaus

26.3.2019 - 6:43
Laukaan kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä ja talousjohtaja Eero Raittila kertovat vuoden 2018 tilinpäätöksestä.

YK:n teettämän tuoreen onnellisuusraportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa. Laukaassa asuu tutkitusti Suomen seitsemänneksi tyytyväisimmät asukkaat. Laukaalaiset ovat maailman onnellisimman maan tyytyväisimpien kuntalaisten joukossa. Tilinpäätösvuoden 2018 talouslukuihin emme voi kuitenkaan olla tyytyväisiä. Vuosikatteella 1,8 miljoonaa euroa jäimme 4,0 miljoonaa euroa alijäämäiseen tulokseen. Näin ollen vuosikate oli vain 31 % suunnitelman mukaisista poistoista. Kumulatiivisesti kunnan taseessa on nyt 4,9 miljoonan euron puskuri, joka edelleen lähes täyttää kuntastrategian 5-10 miljoonan euron tavoitteen. Vuoden 2018 tulosta painoi erityisesti verotulokertymän odottamaton heikennys sekä toimintakulujen ennakoitua nopeampi kasvu. Kuntatalouden heikko tulos ei koskenut vain Laukaata vaan koko kuntakenttää, sillä jopa kaksi kolmesta Suomen kunnasta teki alijäämäisen tuloksen vuonna 2018. Useimmat kuntapalvelut tuotetaan silti Laukaassa edelleen erittäin laadukkaasti, mutta kustannustehokkaasti muuhun kuntakenttään verrattuna. Siitä huolimatta tulot olivat viime vuonna riittämättömät kattamaan kuluja. Myönteisinä kehityksen merkkeinä Laukaan kuntataloudesta voidaan nostaa esiin työttömyyslukujen hyvä kehitys ja onnistunut rahoitustoiminnan hoitaminen, mikä näkyy korkeasta lainakannasta huolimatta matalina rahoituskuluina.

Vuonna 2018 Laukaan kunnan asukasluku pieneni maltillisesti 49 hengellä. Keski-Suomessa vain neljän kunnan asukasluku kehittyi myönteisesti ja koko maakunnan asukasluku laski vuoden takaiseen verrattuna. 2000-luvun aikana Laukaan asukasluku on nyt kasvanut yhteensä 2.381 hengellä eli yli 14 %. Positiivisen vireen säilyttämiseksi on varmistettava, että tulevina vuosina pystymme tarjoamaan houkuttelevia asuinalueita, ja vetovoimaa on ylläpidettävä myös käynnistyvin kerrostalohankkein. Yhteisesti sovituin strategisin keinoin on määrätietoisesti lisättävä vetovoimaamme ja kykyämme palvella asukkaitamme. Riippumattomiin ennusteisiin perustuen Jyväskylä ja sen seutu on kasvava alue pitkälle tulevaisuuteen. Laukaan on oltava osa seudullista kasvua myös tulevaisuudessa.
Valmistuneiden asuntojen ja omakotitalojen määrissä oli vuonna 2018 maltillista kasvua. Toimintavuoden aikana kuntaan valmistui yhteensä 54 uutta asuntoa. Isompia rivi- ja kerrostalokohteita ei valmistunut vuonna 2018, mutta kahden kerrostalon rakentaminen käynnistyi ja sopivia rakennuspaikkoja kunnasta löytyy kyllä jatkossakin. Kirkonkylän keskustan kehittäminen eteni kaupallisen keskustan asemakaavamuutoksen tultua hyväksytyksi ja yritystonttien kaavoituksen osalta hyväksyttiin Vuorenmäen asemakaava Nelostien ja lentoaseman läheisyydessä. Yrityksille on nyt tarjolla tontteja loistavilla sijainneilla niin Leppävedellä, Vehniällä kuin Lievestuoreellakin.

Tilinpäätösvuoden 2018 suurimmat yksittäiset investoinnit liittyivät koulurakentamiseen. Satavuon ekokoulu ja Lievestuoreen Laurinkylän koulu valmistuivat ja otettiin käyttöön. Lisäksi kirkonkylän koulun E-rakennuksen liikuntahalliin investoitiin noin 0,5 miljoonaa euroa ja koko koulunmäen uudistava hanke käynnistyi. Vihtavuoren koulun investointihankkeen käynnistyminen siirtyi seuraavalle vuodelle. Investointimenot olivat yhteensä 7,2 miljoonaa euroa ja investointien tulorahoitusosuus oli 25 %. Suunniteltua pienempien investointimenojen vuoksi kunnan lainakanta kasvoi 1,8 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Kunta velkaantui vuoden 2018 aikana 4,0 miljoonaa euroa lainakannan ollessa nyt yhteensä 88,1 miljoonaa euroa. Kuntalaista kohden tämä tekee 4.654 euroa. Vuosina 2012-2018 Laukaan kunta on investoinut 93 miljoonaa euroa ja velkaantunut yhteensä 51 miljoonaa euroa. Näin ollen investoinneista 45 % on rahoitettu tulorahoituksella ja 55 % ottamalla velkaa. Voidaan todeta, että investointikuormaa on pystytty merkittävin osin kattamaan omalla tulorahoituksella.

Kunnassa työskenteli 31.12.2018 tiedon mukaisesti 1015 henkilöä. Vuoden henkilöstökulut olivat 41,0 miljoonaa euroa ja alittivat siten budjetin reilulla puolella miljoonalla eurolla. Sairauspoissaolot vähenivät vuodesta 2017 vuoteen 2018 jopa kolme kalenteripäivää työntekijää kohden ja niitä oli keskimäärin 12,7 kalenteripäivää työntekijää kohden.
Vuonna 2018 Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian. Strategian mukaisesti Laukaan menestys rakennetaan sydämellä ja elinvoimalla. Sydäntä ja elinvoimaa on tasapainon hakemista tunteen ja järjen välillä. Laukaalaisia päätöksiä tehdään isolla sydämellä. Menestymisellä on suuri merkitys. Organisaatiossamme yritteliäisyydestä mieluummin palkitaan kuin virheistä rangaistaan. Uusi strategia viitoittaa Laukaan tietä tulevaan menestykseen, vaikka juuri nyt käsillä on taloudellisesti haasteelliset vuodet. Strategian yksi päätehtävä on myös erottua omaleimaisesti ja menestyksekkäästi muusta kuntakentästä. Kunnan laajuus ja monimuotoinen asuminen ovat tässä avainasemassa.
Kiitän tilinpäätösvuodesta 2018 henkilöstöämme, kuntalaisia, luottamushenkilöitä ja kaikkia sidosryhmiämme.

Jaakko Kiiskilä,
kunnanjohtaja

 

 

Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittelymateriaali

Blogin kirjoittaja

Uusimmat kirjoitukset