Olet täällä

1.12.2017 - 11:59

Ilmoitus rakennuslupahakemuksen vireille tulosta

Kiinteistölle 410-412-1-821

LRA-Raskashuolto Oy on jättänyt rakennuslupahakemuksen raskaan kaluston huoltohallin rakentamiseksi ja piha-alueen käyttöä rekkojen paikoitusalueena Vehniän asemakaava-alueella. Alueen Ympärille rakennetaan aita. Asemakaavassa rakennuspaikka on merkitty teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY-1).

Rakennuspaikka sijaitsee Vehniällä Lentoemännäntien varressa, lentokentän ja VT4 välissä, Lidlin jakelukeskuksen pohjoispuolella, Vehniänsalo-nimisellä kiinteistöllä 410-412-1-821 ja sen suuruus on n. 2,3 ha.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 5. – 20.12.2017 välisn ajan Laukaan kunnanvirastossa, rakennusvalvonnan aukassa viraston aukioloaikana ma-pe klo 9.00 – 15.00. Kuulutus ja hakemusasiakirjat karttoineen ovat nähtävänä myös Laukaan kunnan internet-sivuilla.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Päivi Niemi, puh. 0400 798 179.

Mahdolliset huomautukset tulee tehdä kirjallisesti ja niiden tulee olla perillä nähtävilläoloaikana. 

Postiosoite: Laukaan kunta, rakennusvalvonta, PL 6, 41341 Laukaa.
Käyntiosoite: Laukaantie 14, Laukaa kk.
Sähköposti: kirjaus@laukaa.fi
Telefax: 014-831 525

Laukaassa 1.12.2017
Laukaan Rakennusvalvonta

Additional info

Uusimmat