Olet täällä

10.3.2017 - 11:14

Jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Laukaan kunnassa

roska-astia.jpg
Laukaan kunnan jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva tarkasteluaineisto on nähtävillä 13.3. - 12.4.2017

Jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Laukaan kunnassa

Laukaan kunnassa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätehuoltoviranomaisena toimivan Jyväskylän seudun jätelautakunnan on tarkasteltava, täyttääkö nykyinen kuljetusjärjestelmä jätelain edellytyksiä, ja tehtävä asiasta päätös. Päätös tehdään kunnan vastuulle kuuluvien kotitalouksissa ja julkisissa kiinteistöissä syntyvän sekajätteen ja hyötyjätteiden (biojäte, lasi, metalli, kartonki) kuljetuksista.

Kuulutusmateriaali on kokonaisuudessaan nähtävillä 13.3.12.4.2017 kunnan virallisella ilmoitustaululla, kaupunkirakenteen toimialalla osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 JYVÄSKYLÄ sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskylanseutu.fi/jate tai tästä linkistä.

Päätöksen valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet on jätettävä kirjallisesti 12.4.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä. Mielipiteet tulee otsikoida "Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmä".

Lisätietoja antaa jätehuoltosuunnittelija Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793 / jatelautakunta@jkl.fi

Jyväskylän seudun jätelautakunta

 

                     

Uusimmat