Olet täällä

16.5.2017 - 7:46

Julkipanoilmoitus, Päätös meluilmoituksesta, Ext Ventures Oy

John Smith Rock Festival Peurungassa

Ympäristösuunnittelija antaa allamainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ: 17.5.2017

Päätös (ympäristösuunnittelija 15.5.2017 § 6) nähtävänä:
17.5. – 16.6.2017 välisenä aikana Laukaan kunnanvirastossa ympäristövalvonnassa os. Laukaantie 14, Laukaa kunnanviraston aukioloaikana ma-pe klo 9.00 – 15.00.

Ilmoituksen tekijä: Ext Ventures Oy

Toiminnan sijainti: Peurunka, Peurungantie 85, 41340 Laukaa

Toiminnan kuvaus: John Smith Rock Festival 2017 -ulkoilmakonsertti 20 - 23.7.2017

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika päättyy 16.6.2017

 

Laukaassa 15.5.2017

Anne Yli-Olli, vs. ympäristösuunnittelija

 

Lisätietoja antaa: 

Uusimmat