Olet täällä

8.8.2018 - 8:42

Julkipanoilmoitus; Päätös meluilmoituksesta, Fortum Enviromental Construction Oy

Kivien murskaus ja rammerointi, Laukaan kunnan Lievestuoreen kylässä, tilalla Pienirälssi 410-407-12-388

Ympäristösuunnittelija antaa allamainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ:  10.8.2018

Päätös (ympäristösuunnittelija  8.8.2018 § 14) nähtävänä:
10.8. – 10.9.2018 välisenä aikana Laukaan kunnanvirastossa ympäristövalvonnassa  os. Laukaantie 14, Laukaa kunnanviraston aukioloaikana ma-pe klo 9.00 – 15.00 sekä kunnan verkkosivuilla www.laukaa.fi .

___________________________________________________

Ilmoituksen tekijä:
Fortum Enviromental Construction Oy

Toiminnan sijainti:
Laukaan kunnan Lievestuoreen kylässä, tilalla Pienirälssi 410-407-12-388

Toiminnan kuvaus ja aika:
Kivien murskaus ja rammerointi
__________________________________________________
Muutoksenhaku: Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Valitusoikeus ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.
Valitusaika päättyy 10.9.2018

Laukaassa 8.8.2018
Ympäristösuunnittelija

Additional info

Uusimmat