Olet täällä

10.9.2018 - 12:29

Julkipanoilmoitus; Päätös meluilmoituksesta, Laukaan kunta, Yhdyskuntatekniset palvelut

Rantasen maankaatopaikka, kivien rammerointi ja murskaus

Ympäristösuunnittelija antaa allamainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ:  11.9.2018
Päätös (ympäristösuunnittelija 7.9.2018 § 16) nähtävänä:
11.9. – 11.10.2018 välisenä aikana Laukaan kunnanvirastossa ympäristövalvonnassa  os. Laukaantie 14, Laukaa kunnanviraston aukioloaikana ma-pe klo 9.00 – 15.00 sekä kunnan verkkosivuilla www.laukaa.fi .

________________________________

Ilmoituksen tekijä:
Laukaan kunnan yhdyskuntatekniset palvelut

Toiminnan sijainti:
Haukilammentie 70, Rantasen maankaatopaikka, Laukaa

Toiminnan kuvaus ja aika:
Kivien rammerointi ja murskaus 15.9.-15.10.2018 arkisin klo 7-22.
_________________________________
Muutoksenhaku: Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Valitusoikeus ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.
Valitusaika päättyy 11.10.2018.

 

Laukaassa 10.9.2018

YMPÄRISTÖSUUNNITTELIJA

Additional info

Uusimmat