Olet täällä

10.7.2017 - 11:39

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto Valtatie 4 Vehniä-Äänekoski -parantamishankkeen YVA-selostuksesta

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Valtatie 4 Vehniä-Äänekoski -parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Valtatie 4 Vehniä-Äänekoski -parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Lausunto pidetään nähtävänä 10.7.-22.8.2017 keskushallinnon kirjaamossa viraston aukioloaikana.
Lausunto on nähtävillä myös Ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa (www.ymparisto.fi/vt4VehniaAanekoskiYVA).
Kunnanviraston sulkuaikana 3.7.-21.7.2017 asiakirjan saa nähtäväksi sopimalla etukäteen ajan soittamalla keskushallinnon kirjaamon numeroon 050 3153 300.
Laukaassa 10.7.2017
KUNNANHALLITUS

Uusimmat