Olet täällä

10.10.2018 - 11:23

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta, Juhani Kauppinen

Ottoalue: Paskomäki 410-405-1-855

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Laukaan kunnan lupalautakunnalle on jätetty alla mainittu maa-ainesten ottoa koskeva lupahakemus, joka on nähtävänä Laukaan kunnanvirastossa,  lupalautakunnan toimistossa (käyntiosoite Laukaantie 14 Laukaa kk), arkisin ma-pe klo 9.00 - 15.00.                                          

HAKIJAN NIMI JA OSOITE: Juhani Kauppinen

OTTOALUE / TILAN NIMI JA KIINTEISTÖTUNNUS: Paskomäki 410-405-1-855

OTETTAVA AINES: Sora ja hiekka

Tämä kuulutus on asetettu yleisesti nähtäville Laukaan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja Laukaan kunnan internet-sivuille 10.10.2018. Kuulutus on nähtävillä 30 päivän ajan 9.11.2018 saakka.

Laukaassa 10.10.2018

LUPALAUTAKUNTA

Uusimmat