Olet täällä

9.8.2017 - 14:00

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta, Jyvässeudun Sora Oy

Ottoalue: Valkolanharju 410-410-4-106, Hiekkala 410-410-4-29 ja Harjunpää 410-410-4-28

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Laukaan kunnassa on vireillä alla mainittu maa-ainesten ottoa koskeva lupahakemus, joka on nähtävänä Laukaan kunnanvirastossa ympäristönsuojelussa 9.8. – 8.9.2017 arkisin klo 9.00 - 15.00, käyntiosoite Laukaantie 14 Laukaa kk.

Hakija:
Jyvässeudun Sora Oy

Ottoalue, tilan nimi ja kiinteistötunnus:
Valkolanharju 410-410-4-106, Hiekkala 410-410-4-29 ja Harjunpää 410-410-4-28

Otettava aines:
Sora ja hiekka
Haettu ottomäärä 211.000 m3
Haettu ottoaika 10 vuotta

Laukaassa 9.8.2017
LUPALAUTAKUNTA

Additional info

Uusimmat