Olet täällä

10.8.2018 - 8:30

Kuulutus vesilain mukaisen päätöksen nähtävillä olosta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 10.8.20.18 antanut päätöksen nro 57/2018/2.

Kuulutus päätöksen nähtävillä olosta liitteenä. Päätös luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Uusimmat