Olet täällä

8.10.2018 - 13:09

Luonnos jätetaksaksi 1.1.2019 alkaen

Jyväskylän seudun jätelautakunnan valmistelussa on jätetaksa, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019

Jätetaksaluonnos sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan ja jätekeskuksen vastaanottohinnat.
Jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätteille, kuten asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviin jätteisiin (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet) sekä kunnan toissijaisella vastuulla (TSV) oleviin yritysjätteisiin, mikäli yksityistä palveluntarjontaa ei ole kohtuudella saatavilla ja ne sopivat kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Taksaluonnos on yleisesti nähtävillä 9.10.–8.11.2018 osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internetsivuilla http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset
Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti 8.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä.

Lisätietoa: Kari Ström puh, 014 266 5139
Jyväskylän seudun jätelautakunta

Uusimmat