Olet täällä

11.10.2017 - 6:30

Lupalautakunnan alaiset viranhaltijapäätökset

Päätökset nähtävillä 13.10.2017 alkaen

Seuraavat viranhaltijapäätökset pidetään julkisesti nähtä­villä perjantaina 13.10.2017 alkaen Laukaan kunnanvirastossa (lupalautakunnan toimisto), Laukaantie 14, Laukaa kk, viraston aukioloaikana ma - pe klo 9.00 - 15.00.

YMPÄRISTÖTOIMENJOHTAJA
6.10.2017 § 12    Maa-ainesluvan vakuuden hyväksyminen, Tauno Anttonen
6.10.2017 § 13    Maa-ainesluvan vakuuden hyväksyminen, Esko Viinikainen
12.10.2017 § 14  Maa-ainesluvan vakuuden hyväksyminen ja vanhan vakuuden vapauttaminen, Skanska Industrial Solutions Oy / Hietakorpi 410-412-1-761

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laukaan kunnan lupalautakunnalle. Oikaisuvaatimus on toimitettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Postiosoite: PL 6, 41341 Laukaa tai sähköposti: kirjaus@laukaa.fi.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on julkaistu kunnan internet-sivuilla.

Laukaassa 12.10.2017

LUPALAUTAKUNTA

Uusimmat